____________

Добре дошли в средновековието

__________

Съвместни усилия срещу природните бедствия

____________

ilovebulgaria

____________

Комисия за защита от дискриминация

____________

Българска асоциация на застраховани и пострадали при катастрофи

обяви

О  Б  Щ  И  Н  А   -   Г  Р  А  Д         М  Е  З  Д  Р  А

                                               О  Б  Я  В  Я  В  А  :

 

           Провеждането на публичен търг с явно наддаване   за   продажба на 6  общински имоти   - земеделска земя  в  землището на  с. Царевец.     

         Търгът ще се проведе на  17. 06 .2014г. от 10.00 часа в Община Мездра, стая № 201.   Втора дата – 23 .06.2014 година  в същия час и място.

        Срок за представяне на документите за участие – до деня предхождащ провеждането на търга ,  до 15.00 часа в стая № 104-А на общината.

         Информация за  търга  и документация за участие могат да се получат в Община Мездра , стая № 104-А ,  телефон : 9 -  20-16, вътр.112  .

 

                                      КМЕТ НА ОБЩИНА МЕЗДРА  :

                                      ……………………  / Ив. Аспарухов  /

 

 

              О  Б  Щ  И  Н  А   -   Г  Р  А  Д         М  Е  З  Д  Р  А

                                               О  Б  Я  В  Я  В  А  :

 

           Провеждането на публичен търг с явно наддаване   за   продажба на   общински имот   - земеделска земя  в  землището на  с. Очин дол .     

         Търгът ще се проведе на  17. 06 .2014г. от 10.15 часа в Община Мездра, стая № 201.   Втора дата – 23 .06.2014 година  в същия час и място.

        Срок за представяне на документите за участие – до деня предхождащ провеждането на търга ,  до 15.00 часа в стая № 104-А на общината.

         Информация за  търга  и документация за участие могат да се получат в Община Мездра , стая № 104-А ,  телефон : 9 -  20-16, вътр.112  .

 

                                     КМЕТ НА ОБЩИНА МЕЗДРА  :

                                       ……………………  / Ив. Аспарухов  /

 

 

                       О  Б  Щ  И  Н  А   -   Г  Р  А  Д         М  Е  З  Д  Р  А

 

                                               О  Б  Я  В  Я  В  А  :

 

           Провеждането на публичен търг с явно наддаване   за   продажба на  4 общински имоти   - земеделска земя  в  землището на  с. Руска Бяла.     

         Търгът ще се проведе на  17. 06 .2014г. от 10.30 часа в Община Мездра, стая № 201.   Втора дата – 23 .06.2014 година  в същия час и място.

        Срок за представяне на документите за участие – до деня предхождащ провеждането на търга ,  до 15.00 часа в стая № 104-А на общината.

         Информация за  търга  и документация за участие могат да се получат в Община Мездра , стая № 104-А ,  телефон : 9 -  20-16, вътр.112  .

 

                                      КМЕТ НА ОБЩИНА МЕЗДРА  :

                                       ……………………  / Ив. Аспарухов  /

РС

https://www.livechatalternative.com/