____________

Добре дошли в средновековието

__________

Съвместни усилия срещу природните бедствия

____________

ilovebulgaria

____________

Комисия за защита от дискриминация

____________

Българска асоциация на застраховани и пострадали при катастрофи

НАЦИОНАЛНА ПРОГРАМА ЗА ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ НА МНОГОФАМИЛНИ ЖИЛИЩНИ СГРАДИ


ВАЖНО!

Изменени Методически указания и приложения (април 2015)


РЕГИСТЪР ЗА ХОДА НА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА НАЦИОНАЛНАТА ПРОГРАМА ЗА ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ НА МНОГОФАМИЛНИ ЖИЛИЩНИ СГРАДИ В ОБЩИНА МЕЗДРА


Информационна брошура за НАЦИОНАЛНА ПРОГРАМА ЗА ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ НА МНОГОФАМИЛНИ ЖИЛИЩНИ СГРАДИ


Презентация за НАЦИОНАЛНА ПРОГРАМА ЗА ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ НА МНОГОФАМИЛНИ ЖИЛИЩНИ СГРАДИ


Методически указания на МРРБ


Образци на документи:

Покана за свикване на ОС_учредяване на СС

Протокол от залепване на поканата_учредване на СС

Протокол от ОС за учредяване на СС

Споразумение за създаване на СС

Заявление за вписване на сдружението

Заявление за интерес и финансова помощ

Справка за ССО

Покана за свикване на ОС на СС

Протокол от залепване на поканата за ОС на СС

Протокол от ОС на СС

Договор СС-община

Договор за целево финансиране

Декларация – нечлен на СС

КЛ областен управител

Схема_минимални помощи

https://www.livechatalternative.com/