Публикувал: инж. А.Антонов


Централна избирателна комисия


Общинска избирателна комисия – Мездра


ИЗБОРЕН КОДЕКС


Закон за пряко участие на гражданите в държавната власт и местното самоуправление


ИЗБИРАТЕЛНИ СПИСЪЦИ:

ИЗБИРАТЕЛЕН СПИСЪК за гласуване в изборите за общински съветници и кметове на 25 октомври 2015 Г.,12.09.2015 г.

ИЗБИРАТЕЛЕН СПИСЪК за произвеждане на национален референдум на 25 октомври 2015 Г.,12.09.2015 г.


СПИСЪЦИ НА ЗАЛИЧЕНИТЕ ЛИЦА:

СПИСЪК НА ЗАЛИЧЕНИТЕ ЛИЦА от избирателните списъци в изборите за общински съветници и кметове на 01 ноември 2015 г.

СПИСЪК НА ЗАЛИЧЕНИТЕ ЛИЦА от избирателните списъци в изборите за общински съветници и кметове на 25 октомври 2015 г. (чл.39, ал.1 от ИК),14.10.2015 г.

СПИСЪК НА ЗАЛИЧЕНИТЕ ЛИЦА от избирателните списъци за произвеждане на национален референдум на 25 октомври 2015 г. (чл.39, ал.1 от ИК във вр. с параграф 2 от ПЗР на ЗПУГДВМС),14.10.2015 г.


РЕГИСТЪР на заявените предизборни прояви,24.09.2015 г.


ИНФОРМАЦИОНЕН ЛИСТ НАЦИОНАЛЕН РЕФЕРЕНДУМ за възможността да се гласува и дистанционно по електронен път при произвеждане на изборите и референдумите,29.09.2015 г.


telefon

Безплатен телефон за справки в избирателните списъци съгласно чл. 42, ал. 3 от Изборния кодекс: 0800 18 436


ЗАПОВЕДИ:


ПОКАНА ЗА КОНСУЛТАЦИИ ЗА СЪСТАВА НА ОИК-Мездра


Покана за консултации за съставите на СИК в Община Мездра, 11.09.2015 г.


Покана за консултации за съставa на ПСИК в Община Мездра, 02.10.2015 г.