Публикувал: инж. А.Антонов
 
Община Мездра  се включи в проект за сътрудничество и подписа партньорско съглашение в областта на климатичните промени с общини от Словакия, Испания, Италия и Румъния по мярка 2.1 „Побратимяване на градове” на програма "Европа за гражданите 2014 – 2020".   Работните срещи и дискусии се проведоха  периода 10-17.12.2016 г. в Сицилия . Темата на проекта "Споделяне на решения за изменение на климата: гласът на гражданите” е свързана с приоритети за опазване на околната среда, изменението на климата и енергията от възобновяеми източници, както и да се гарантира най-широко участие на гражданите по отношение за възникването и развитието на ново съзнание и отговорност, насърчване на доброто взимно разбиране и истинския дух на европейското братство.
 
Работните срещи предоставиха добра възможност за стартиране и укрепване на нови отношения, взаимно приятелство и сътрудничество между община Мездра и партньорските общини: Sant'Alessio Siculo (Италия), Ayuntamiento де Palas де Rei (Испания), Primaria Posesti (Румъния) и Obec Vinica (Словакия).  

DESCRIZIONE PROGETTO

Rassegna Stampa

Info template