Публикувал: инж.А.Антонов

Актуализирано на: 11.11.2016 г.


ЦЕНТРАЛНА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ

РАЙОННА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ ВРАЦА


Избирателни списъци

Избирателен списък за провеждането на избори за президент и вицепрезидент на републиката

Избирателен списък за провеждането на национален референдум

СПИСЪК НА ЗАЛИЧЕНИТЕ ЛИЦА от избирателните списъци в изборите за президент и вицепрезидент на републиката на 6 ноември 2016 г.

СПИСЪК НА ЗАЛИЧЕНИТЕ ЛИЦА от избирателните списъци за произвеждане на национален референдум на 6 ноември 2016 г.


СПИСЪК НА ЗАЛИЧЕНИТЕ ЛИЦА от избирателните списъци в изборите за президент и вицепрезидент на републиката на 13 ноември 2016 г. (чл.39, ал.1 от ИК)(ЗА ПУБЛИКУВАНЕ)


https://mezdra.bg/downloads/uploads/2016/11/fpzalprb_06-27-00.pdf


Справки в избирателни списъци и подаване на искания за гласуване чрез сайта на ГД ГРАО

Сайта на Главна Дирекция "Гражданска Регистрация и Административно Обслужване" към Министерство на регионалното развитие и благоустройството, за справки в избирателните списъци за избори за президент и вицепрезидент на републиката и национален референдум на 06.11.2016 г. е активен.

Сайта може да бъде достъпен на адрес:  http://www.grao.bg/elections/

Чрез сайта може:

-Да се направи справка по ЕГН или адрес за номера на избирателната секция и мястото на гласуване за избори за президент и вицепрезидент на републиката и национален референдум на 06.11.2016 г.;

-Да се подаде искане за гласуване по настоящ адрес по електронен път. Тази услуга е достъпна след идентификация с електронен подпис и е предназначена както за гражданите, така и за общинските администрации;

-Да се регистрира удостоверение за гласуване на друго място по електронен път. Тази услуга е достъпна след идентификация с електронен подпис и е предназначена за общинските администрации;

-Да се информирате за секциите и местата на гласуване.


Съобщения

Съобщение относно възможността за подаване на писмени заявления до кмета на Община Мездра във връзка с избирателните списъци за провеждането на избори за президент и вицепрезидент на републиката и национален референдум на 06 ноември 2016 г.

Покана за консултации за състава на СИК в Община Мездра, 26.09.2016 г.

ИНФОРМАЦИОНЕН ЛИСТ НАЦИОНАЛЕН РЕФЕРЕНДУМ – 2016 г.

Районна прокуратура- гр. Мездра – ИНФОРМАЦИЯ ВЪВ ВРЪЗКА С ПРЕДСТОЯЩИТЕ ИЗБОРИ

Съобщение относно дежурни телефони за заявка за транспорт на избиратели с увредено зрение и затруднения в придвижването до избирателните секции

Съобщение относно обучение на секционните избирателни комисии в Община Мездра

Съобщение относно получаване на изборни материали


Заповеди

Заповед № 608/08.09.2016 г. относно образуване на избирателни секции

Заповед № 629/19.09.2016 г. относно определяне на местата за обявяване на избирателни списъци

Заповед № 655/03.10.2016 г. относно определяне на местата за поставяне на агитационни материали

Заповед № 704/24.10.2016 г. относно определяне на специализирана секция за гласуване на избиратели с увредено зрение и затруднения в придвижването

Заповед № 731/01.11.2016 г. относно опазване на обществения ред и пожарна безопасност

Заповед № 732/01.11.2016 г. относно дежурни автомобили и водачи

Заповед № 733/01.11.2016 г. относно определяне на дежурни длъжностни лица

Заповед № 734/11.11.2016 г. относно определяне на комисия за приемане на изборните книжа и материали

Заповед № 739/03.11.2016 г. относно определяне на длъжностно лице за подписване на изборни книжа и протоколи

Заповед № 740/03.11.2016 г. относно определяне на длъжностно лице за приемане и съхранение на печат с уникален знак

Заповед № 741/03.11.2016 г. относно определяне на помещение за съхранение на изборни книжа и материали

Заповед № 782/10.11.2016 г. относно определяне на дежурни длъжностни лица

Заповед № 783/10.11.2016 г. относно дежурни автомобили и водачи на 12.11.20116 г.

Заповед № 788/11.11.2016 г. относно дежурни автомобили и водачи на 13.11.2016 г.