____________

Добре дошли в средновековието

__________

Съвместни усилия срещу природните бедствия

____________

ilovebulgaria

____________

Комисия за защита от дискриминация

____________

Българска асоциация на застраховани и пострадали при катастрофи

Спортно-туристически календар


2019

Спортно – туристически календар за 2019 г.


2018

Спортно-туристически календар за 2018 г.


2017

Спортно-туристически календар за 2017 г.


2016

Спортно-туристически календар за 2016 г.


ПРАВИЛА ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ФИНАНСОВОТО ПОДПОМАГАНЕ НА СПОРТНИТЕ И ТУРИСТИЧЕСКИТЕ ПРОЯВИ, ВКЛЮЧЕНИ В СПОРТНО-ТУРИСТИЧЕСКИЯ КАЛЕНДАР НА ОБЩИНА МЕЗДРА

https://www.livechatalternative.com/