Публикувал: инж.А.Антонов

Актуализирано на: 25.03.2017 г.


ЦЕНТРАЛНА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ


Избирателен списък

Избирателен списък за произвеждане на избори за народни представители на 26 март 2017 г.

СПИСЪК НА ЗАЛИЧЕНИТЕ ЛИЦА от избирателните списъци в изборите за за народни представители на 26 март 2017 г.


Заповеди

Заповед № 61/31.01.2017 г. относно образуване на избирателни секции

Заповед № 67/01.02.2017 г. относно определяне на местата за обявяване на избирателни списъци

Заповед № 107/13.02.2017 г. относно определяне на местата за поставяне на агитационни материали

Заповед № 108/13.02.2017 г. относно опазване на обществения ред и пожарна безопасност

Заповед № 165/08.03.2017 г. относно определяне на длъжностно лице за подписване на изборни книжа и протоколи

Заповед № 166/08.03.2017 г. относно определяне на комисия за приемане на изборните книжа и материали

Заповед № 167/08.03.2017 г. относно определяне на специализирана секция за гласуване на избиратели с увредено зрение и затруднения в придвижването

Заповед № 175/13.03.2017 г. относно определяне на дежурни длъжностни лица

Заповед № 176/13.03.2017 г. относно определяне на помещение за съхранение на изборни книжа и материали

Заповед № 208/23.03.2017 г. относно опазване на обществения ред и пожарна безопасност

Заповед № 211/24.03.2017 г. относно дежурни автомобили и водачи

Заповед № 212/24.03.2017 г. относно определяне на дежурни телефони по секцииСъобщения

На Територията на Община Мездра няма да има Подвижна избирателна секция за провеждане на избори за народни представители 2017 г.

Обучение на секционните избирателни комисии в Община Мездра относно провеждането на избори за народни представители 2017 г.

Съобщение относно заявки за транспорт от избиратели с увредено зрение и/или затруднения в придвижването от град Мездра

Съобщение относно промяна на териториалния обхват на секция № 11 и секция № 12

Съобщение относно възможността на избирателите да подават писмени заявления до кмета на Община Мездра във връзка с произвеждане на избори за народни представители на 26 март 2017 година

Покана за провеждане на консултации за определяне състава на СИК в община Мездра за произвеждане на избори за Народно събрание на 26 март 2017 г.