____________

Добре дошли в средновековието

__________

Съвместни усилия срещу природните бедствия

____________

ilovebulgaria

____________

Комисия за защита от дискриминация

____________

Българска асоциация на застраховани и пострадали при катастрофи

Формула за разпределение на средства

2024

Формула за разпределение в детските градини, публикувано 29.02.2024 г.


Справка за разпределение на средствата по детски градини за периода 01.01.2024г. – 31.12.2024г., публикувано 29.02.2024 г.Формула за разпределение в професионалните гимназии, публикувано 29.02.2024 г.


Справка за разпределението на средствата по учебните заведения за периода 01.01.2024г. – 31.12.2024г., публикувано 29.02.2024 г.


Формула за разпределение в неспециализираните училища, публикувано 29.02.2024 г.

 

2023

Формула за разпределение в детските градини, публикувано 01.09.2023 г.


Справка за разпределение на средствата по детски градини за периода 01.01.2023г. – 31.12.2023г., публикувано 01.09.2023 г.Формула за разпределение в професионалните гимназии, публикувано 01.09.2023 г


Справка за разпределението на средствата по учебните заведения за периода 01.01.2023г. – 31.12.2023г., публикувано 01.09.2023 г


Формула за разпределение в неспециализираните училища, публикувано 01.09.2023 г

2022


Формула за разпределение в неспециализираните училища


Справка за разпределението на средствата по учебни заведения за периода от 01.01.2022г. – 31.03.2022г.

 

Справка за разпределението на средствата по учебни заведения за периода от 01.04.2022г. – 31.12.2022г.


Формула за разпределение в професионалните гимназии


Справка за разпределението на средствата по учебните заведения за периода 01.01.2022г. – 31.03.2022г.


Справка за разпределението на средствата по учебните заведения за периода 01.04.2022г. – 31.12.2022г.


Формула за разпределение в детските градини


Справка за разпределение на средствата по детски градини за периода 01.01.2022г. – 31.03.2022г.


Справка за разпределение на средствата по детски градини за периода 01.04.2022г. – 31.12.2022г.

2021


Формула за разпределение в неспециализираните училища


Справка за разпределението на средствата по учебни заведения


Формула за разпределение в професионалните гимназии


Справка за разпределението на средствата по учебните заведения


Формула за разпределение в детските градини


Справка за разпределение на средствата по детски градини


2020


Формула за разпределение в неспециализираните училища


Справка за разпределението на средствата по учебни заведения


Формула за разпределение в професионалните гимназии


Справка за разпределението на средствата по учебните заведения


Формула за разпределение в детските градини


Справка за разпределение на средствата по детски градини


2019


Формула за разпределение в неспециализираните училищата


Справка за разпределeнието на средствата по учебни заведения


Формула за разпределение в професионалните гимназии


Справка за разпределeнието на средствата по учебни заведения


Формула за разпределение в детските градини


Справка за разпределeнието на средствата по детски градини


2018


Формула за разпределение в неспециализираните училищата


Справка за разпределeнието на средствата по учебни заведения


Формула за разпределение в професионалните гимназии


Справка за разпределeнието на средствата по учебни заведения


Формула за разпределение в детските градини


Справка за разпределeнието на средствата по детски градини


2017


Формула за разпределение в училищата


Справка за разпределeнието на средствата по учебни заведения


Формула за разпределение в детските градини и Справка за разпределeнието на средствата по детски градини2016


Формула за разпределение в училищата


Справка за разпределeнието на средствата по учебни заведения


Формула за разпределение в детските градини и Справка за разпределeнието на средствата по детски градини2015


Формула за разпределение в училищата


Справка за разпределeнието на средствата по учебни заведения


Формула за разпределение в детските градини


Справка за разпределeнието на средствата по детски градини


2014


Формула за разпределение в училищата


Справка за разпределeнието на средствата по учебни заведения


Формула за разпределение в детските градини


Справка за разпределeнието на средствата по детски градини


2013


Формула за разпределение в училищата


Протокол

Справка за разпределeнието на средствата по учебни заведения


Формула за разпределение в детските градини


Протокол

Справка за разпределeнието на средствата по детски градини


2012


Формула за разпределение в училищата


Протокол

Справка за разпределeнието на средствата по учебни заведения за 2012


Формула за разпределение в детските градини


Протокол

Справка за разпределeнието на средствата по детски градини


2011


Формула за разпределение в училищата


Справка за разпределeнието на средствата по учебни заведения


Формула за разпределение в детските градини


Справка за разпределeнието на средствата по детски градини


https://www.livechatalternative.com/