____________

Добре дошли в средновековието

__________

Съвместни усилия срещу природните бедствия

____________

ilovebulgaria

____________

Комисия за защита от дискриминация

____________

Българска асоциация на застраховани и пострадали при катастрофи

Формула за разпределение на средства


2023

Формула за разпределение в детските градини, публикувано 01.09.2023 г.

 

Справка за разпределение на средствата по детски градини за периода 01.01.2023г. – 31.12.2023г., публикувано 01.09.2023 г.

 


Формула за разпределение в професионалните гимназии, публикувано 01.09.2023 г

 

Справка за разпределението на средствата по учебните заведения за периода 01.01.2023г. – 31.012.2023г., публикувано 01.09.2023 г


Формула за разпределение в неспециализираните училища, публикувано 01.09.2023 г

2022


Формула за разпределение в неспециализираните училища

 

Справка за разпределението на средствата по учебни заведения за периода от 01.01.2022г. – 31.03.2022г.

 

Справка за разпределението на средствата по учебни заведения за периода от 01.04.2022г. – 31.12.2022г.


Формула за разпределение в професионалните гимназии

 

Справка за разпределението на средствата по учебните заведения за периода 01.01.2022г. – 31.03.2022г.

 

Справка за разпределението на средствата по учебните заведения за периода 01.04.2022г. – 31.12.2022г.


Формула за разпределение в детските градини

 

Справка за разпределение на средствата по детски градини за периода 01.01.2022г. – 31.03.2022г.

 

Справка за разпределение на средствата по детски градини за периода 01.04.2022г. – 31.12.2022г.

2021


Формула за разпределение в неспециализираните училища

 

Справка за разпределението на средствата по учебни заведения


Формула за разпределение в професионалните гимназии

 

Справка за разпределението на средствата по учебните заведения


Формула за разпределение в детските градини

 

Справка за разпределение на средствата по детски градини


2020


Формула за разпределение в неспециализираните училища

 

Справка за разпределението на средствата по учебни заведения


Формула за разпределение в професионалните гимназии

 

Справка за разпределението на средствата по учебните заведения


Формула за разпределение в детските градини

 

Справка за разпределение на средствата по детски градини


2019


Формула за разпределение в неспециализираните училищата

 

Справка за разпределeнието на средствата по учебни заведения


Формула за разпределение в професионалните гимназии

 

Справка за разпределeнието на средствата по учебни заведения


Формула за разпределение в детските градини

 

Справка за разпределeнието на средствата по детски градини


2018


Формула за разпределение в неспециализираните училищата

 

Справка за разпределeнието на средствата по учебни заведения


Формула за разпределение в професионалните гимназии

 

Справка за разпределeнието на средствата по учебни заведения


Формула за разпределение в детските градини

 

Справка за разпределeнието на средствата по детски градини


2017


Формула за разпределение в училищата

 

Справка за разпределeнието на средствата по учебни заведения


Формула за разпределение в детските градини и Справка за разпределeнието на средствата по детски градини

 


2016


Формула за разпределение в училищата

 

Справка за разпределeнието на средствата по учебни заведения


Формула за разпределение в детските градини и Справка за разпределeнието на средствата по детски градини

 


2015


Формула за разпределение в училищата

 

Справка за разпределeнието на средствата по учебни заведения


Формула за разпределение в детските градини

 

Справка за разпределeнието на средствата по детски градини


2014


Формула за разпределение в училищата

 

Справка за разпределeнието на средствата по учебни заведения


Формула за разпределение в детските градини

 

Справка за разпределeнието на средствата по детски градини


2013


Формула за разпределение в училищата

 

Протокол

Справка за разпределeнието на средствата по учебни заведения


Формула за разпределение в детските градини

 

Протокол

Справка за разпределeнието на средствата по детски градини


2012


Формула за разпределение в училищата

 

Протокол

Справка за разпределeнието на средствата по учебни заведения за 2012


Формула за разпределение в детските градини

 

Протокол

Справка за разпределeнието на средствата по детски градини


2011


Формула за разпределение в училищата

 

Справка за разпределeнието на средствата по учебни заведения


Формула за разпределение в детските градини

 

Справка за разпределeнието на средствата по детски градини


https://www.livechatalternative.com/