__________

__________

__________

__________

__________

__________

__________

Българска асоциация на застраховани и пострадали при катастрофи

Формула за разпределение на средства

2019


Формула за разпределение в неспециализираните училищата

Справка за разпределeнието на средствата по учебни заведения


Формула за разпределение в професионалните гимназии

Справка за разпределeнието на средствата по учебни заведения


Формула за разпределение в детските градини

Справка за разпределeнието на средствата по детски градини


2018


Формула за разпределение в неспециализираните училищата

Справка за разпределeнието на средствата по учебни заведения


Формула за разпределение в професионалните гимназии

Справка за разпределeнието на средствата по учебни заведения


Формула за разпределение в детските градини

Справка за разпределeнието на средствата по детски градини


2017


Формула за разпределение в училищата

Справка за разпределeнието на средствата по учебни заведения


Формула за разпределение в детските градини и Справка за разпределeнието на средствата по детски градини


2016


Формула за разпределение в училищата

Справка за разпределeнието на средствата по учебни заведения


Формула за разпределение в детските градини и Справка за разпределeнието на средствата по детски градини


2015


Формула за разпределение в училищата

Справка за разпределeнието на средствата по учебни заведения


Формула за разпределение в детските градини

Справка за разпределeнието на средствата по детски градини


2014


Формула за разпределение в училищата

Справка за разпределeнието на средствата по учебни заведения


Формула за разпределение в детските градини

Справка за разпределeнието на средствата по детски градини


2013


Формула за разпределение в училищата

Протокол

Справка за разпределeнието на средствата по учебни заведения


Формула за разпределение в детските градини

Протокол

Справка за разпределeнието на средствата по детски градини


2012


Формула за разпределение в училищата

Протокол

Справка за разпределeнието на средствата по учебни заведения за 2012


Формула за разпределение в детските градини

Протокол

Справка за разпределeнието на средствата по детски градини


2011


Формула за разпределение в училищата

Справка за разпределeнието на средствата по учебни заведения


Формула за разпределение в детските градини

Справка за разпределeнието на средствата по детски градини