____________

Електронни услуги

____________

Анкета компосиране

____________

Археологически комплекс Калето

____________

Добре дошли в средновековието

__________

Съвместни усилия срещу природните бедствия

____________

ilovebulgaria

____________

Комисия за защита от дискриминация

____________

Българска асоциация на застраховани и пострадали при катастрофи

Формула за разпределение на средства


2021


Формула за разпределение в неспециализираните училища

 

Справка за разпределението на средствата по учебни заведения


Формула за разпределение в професионалните гимназии

 

Справка за разпределението на средствата по учебните заведения


Формула за разпределение в детските градини

 

Справка за разпределение на средствата по детски градини


2020


Формула за разпределение в неспециализираните училища

 

Справка за разпределението на средствата по учебни заведения


Формула за разпределение в професионалните гимназии

 

Справка за разпределението на средствата по учебните заведения


Формула за разпределение в детските градини

 

Справка за разпределение на средствата по детски градини


2019


Формула за разпределение в неспециализираните училищата

 

Справка за разпределeнието на средствата по учебни заведения


Формула за разпределение в професионалните гимназии

 

Справка за разпределeнието на средствата по учебни заведения


Формула за разпределение в детските градини

 

Справка за разпределeнието на средствата по детски градини


2018


Формула за разпределение в неспециализираните училищата

 

Справка за разпределeнието на средствата по учебни заведения


Формула за разпределение в професионалните гимназии

 

Справка за разпределeнието на средствата по учебни заведения


Формула за разпределение в детските градини

 

Справка за разпределeнието на средствата по детски градини


2017


Формула за разпределение в училищата

 

Справка за разпределeнието на средствата по учебни заведения


Формула за разпределение в детските градини и Справка за разпределeнието на средствата по детски градини

 


2016


Формула за разпределение в училищата

 

Справка за разпределeнието на средствата по учебни заведения


Формула за разпределение в детските градини и Справка за разпределeнието на средствата по детски градини

 


2015


Формула за разпределение в училищата

 

Справка за разпределeнието на средствата по учебни заведения


Формула за разпределение в детските градини

 

Справка за разпределeнието на средствата по детски градини


2014


Формула за разпределение в училищата

 

Справка за разпределeнието на средствата по учебни заведения


Формула за разпределение в детските градини

 

Справка за разпределeнието на средствата по детски градини


2013


Формула за разпределение в училищата

 

Протокол

Справка за разпределeнието на средствата по учебни заведения


Формула за разпределение в детските градини

 

Протокол

Справка за разпределeнието на средствата по детски градини


2012


Формула за разпределение в училищата

 

Протокол

Справка за разпределeнието на средствата по учебни заведения за 2012


Формула за разпределение в детските градини

 

Протокол

Справка за разпределeнието на средствата по детски градини


2011


Формула за разпределение в училищата

 

Справка за разпределeнието на средствата по учебни заведения


Формула за разпределение в детските градини

 

Справка за разпределeнието на средствата по детски градини