__________

__________

__________

__________

__________

__________

__________

Българска асоциация на застраховани и пострадали при катастрофи

Финанси - 2012


2012 година

Бюджет 2012

Отчет Бюджет 2011


2011 година

Бюджет 2011

Отчет Бюджет 2010

Годишен финансов отчет