__________

__________

__________

__________

__________

__________

__________

Българска асоциация на застраховани и пострадали при катастрофи

Финанси – 2013


2013 година

Годишен отчет за изпълнение на Бюджет 2012

Брошура Публично обсъждане на Годишен отчет за изпълнение на Бюджет 2012

Бюджет 2013

Брошура Публично обсъждане на Бюджет 2013