____________

Електронни услуги

____________

Археологически комплекс Калето

____________

Добре дошли в средновековието

__________

Съвместни усилия срещу природните бедствия

____________

ilovebulgaria

____________

Комисия за защита от дискриминация

____________

Българска асоциация на застраховани и пострадали при катастрофи

Финанси – 2014


2014 година

Бюджет 2014:

Бюджет на Община Мездра за 2014 г.

Отчети:

Месечен касов отчет – Януари 2014

Месечен касов отчет – Февруари 2014

Месечен касов отчет – Март 2014

Месечен касов отчет – Април 2014

Месечен касов отчет – Май 2014

Месечен касов отчет – Юни 2014

Месечен касов отчет – Юли 2014

Месечен касов отчет – Август 2014

Месечен касов отчет – Септември 2014

Месечен касов отчет – Октомври 2014

Месечен касов отчет – Ноември 2014

Месечен касов отчет – Декември 2014

Проект на Бюджет 2014

Проект на Бюджет 2014

Отчет за Годишно изпълнение на Бюджет 2013:

Месечен касов отчет – Декември 2013

Годишен финансов отчет за 2013 година

Одитно становище на Сметна палата

Месечен касов отчет – ИБСФ – КСФ,Декември 2013

Месечен касов отчет – Чужди средства, Декември 2013

Месечен касов отчет – ИБСФ код 40, Декември 2013

Месечен касов отчет – ИБСФ код 12, Декември 2013

Месечен касов отчет – ИБСФ код 11, Декември 2013

Месечен касов отчет – ИБСФ код 10, Декември 2013