2015 година

Бюджет 2015:

Бюджет на Община Мездра за 2015 г.

Отчети:
ЕЖЕМЕСЕЧЕН ОТЧЕТ ЗА КАСОВОТО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТА И СРЕДСТВАТА ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ

Период 01.01 – 31.01.2015 г.

Период 01.01 – 28.02.2015 г.

Период 01.01 – 31.03.2015 г.

Период 01.01 – 30.04.2015 г.

Период 01.01 – 31.05.2015 г.

Период 01.01 – 30.06.2015 г.

Период 01.01 – 31.07.2015 г.

Период 01.01 – 31.08.2015 г.

Период 01.01 – 30.09.2015 г.

Период 01.01 – 31.10.2015 г.

Период 01.01 – 30.11.2015 г.

Период 01.01 – 31.12.2015 г.

Проект на Бюджет 2015

Проект на Бюджет 2015