Предварителни резултати от "Преброяване 2011" за община Мездра


Свали Рекламен клип за Преброяване 2011


ТЕРИТОРИАЛНО СТАТИСТИЧЕСКО БЮРО гр. ВРАЦА
ОБЩИНСКА ПРЕБРОИТЕЛНА КОМИСИЯ гр. МЕЗДРА

 

О Б Я В А

      
Преброителите и контрольорите за град Мездра да се явят на 19/ след обяд/, 20 или 21 януари 2011 г. в стая 104 ЕСГРАОН на общинската администрация, между 8.00-12.00 ч. и 13.00 – 17.00 ч. / в удобно за тях време/ за получаване на материалите по Преброяване 2011 г.
Преброителите и контрольорите за селата ще получат материалите в кметствата.

 

За информация във връзка с преброяването:

– 0910/9 25 21     0887 449511 – Нина Данколова
– 0910/9 21 74     Пепа Марковска, Соня Йотова


ТЕРИТОРИАЛНО СТАТИСТИЧЕСКО БЮРО гр. ВРАЦА
ОБЩИНСКА ПРЕБРОИТЕЛНА КОМИСИЯ гр. МЕЗДРА

 

 

О Б Я В А

 

Обучението на преброителите и контрольорите в община Мездра за преброяване на населението и жилищния фонд през м. Февруари 2011 година ще се проведе на 24 януари/понеделник/ 2011 г.  по следния график:

  • преброители и контрольори в селата – от 8.00 – до 12.30 ч.
  • преброители и контрольори в града- от 13.00 – до 17.30 ч.
  • резервни преброители и контрольори – от 13.00 – до 17.30 ч.

Обучението ще се проведе в голямата заседателна зала на 4-ти етаж в сградата на Общинска администрация-Мездра.

Присъствието е задължително!

За информация във връзка с преброяването:

– 0910/9 25 21     0887 449511 – Нина Данколова
– 0910/9 21 74     Пепа Марковска, Соня Йотова


Общо представяне

Програмата за преброяването на населението и жилищния фонд в Република България през 2011 година бе приета на 23 юни 2010 г. на заседание на Министерския съвет. Програмата съдържа нормативната база, етапите на преброяването, организацията и подготовката, общите принципи за провеждане, методологията, районирането на населените места, разяснителни данни и начините за обработка на информацията.

Основната задача на преброяването на населението е получаване на статистически данни общо за страната и по отделни административно-териториални деления за броя и състава на населението по пол, възраст, образование, икономическа активност и други демографски и етно-културни признаци, за размерите и характеристиките на сградния и жилищен фонд в зависимост от конкретната социално-икономическа и демографска ситуация на страната.

Преброяванията на населението през последните десетилетия обикновено включват въпроси за наличния сграден, жилищен и вилен фонд, и за жилищните условия на населението. Тази информация е в основата на цялостната политика, провеждана от държавата в тази област през периода между две преброявания.

В същото време тяхното организиране и провеждане не трябва да се приема като чисто статистическа дейност. Преброяванията винаги са обслужвали информационните потребности на широк кръг от специалисти във и извън управлението, които в своята дейност се нуждаят от богата и точна демографска и социална информация за вземане на оптимални управленски решения.

За повече информация: Виж страницата на Националния статистически институт

 

Свали в pdf формат:

Преброителна карта за сградите, жилищата и населението

Инструкция за попълване на преброителната карта за сградите, жилищата и населението


О Б Я В А

 

                   Общинската преброителна комисия  при община Мездра започва набирането на документи за преброители и контрольори за провеждане на преброяването на населението и жилищния фонд  в Република България през м. март 2011 г.

                Необходимите документи за кандидатстване – заявление  чрез Общинската преброителна комисия до директора на Териториално статистическо бюро – Враца и европейски формат на автобиография могат да се получат в Центъра за услуги и информация на община Мездра /фоайето на административната сграда/. Документите могат да се свалят и от Интернет-страницата на община Мездра: www.mezdra.bg   Преброяване 2011.

                   Документите се подават в срок – от 10 ноември до 10 декември 2010 г. в Центъра за услуги и информация – гише Деловодство.

 

 

                                               Общинска преброителна комисия

                                               град Мездра


CV преброител Заявление преброител