____________

Електронни услуги

____________

Археологически комплекс Калето

____________

Добре дошли в средновековието

__________

Съвместни усилия срещу природните бедствия

____________

ilovebulgaria

____________

Комисия за защита от дискриминация

____________

Българска асоциация на застраховани и пострадали при катастрофи

Финанси - 2017

2017 година

Бюджет 2017:

Бюджет на Община Мездра за 2017 г., 07.02.2017 г.

Утвърден Бюджет на Община Мездра по второстепенни разпоредители за 2017 г.

Отчети:
ЕЖЕМЕСЕЧЕН ОТЧЕТ ЗА КАСОВОТО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТА И СРЕДСТВАТА ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ

Период 01.01 – 31.01.2017 г., 13.02.2017 г.

Период 01.01 – 28.02.2017 г., 13.03.2017 г.

Период 01.01 – 31.03.2017 г., 10.04.2017 г.

Период 01.01 – 30.04.2017 г., 15.05.2017 г.

Период 01.01 – 31.05.2017 г., 12.06.2017 г.

Период 01.01 – 30.06.2017 г., 10.07.2017 г.

Период 01.01 – 31.07.2017 г., 09.08.2017 г.

Период 01.01 – 31.08.2017 г., 11.09.2017 г.

Период 01.01 – 30.09.2017 г., 16.10.2017 г.

Период 01.01 – 31.10.2017 г., 13.11.2017 г.

Период 01.01 – 30.11.2017 г., 15.12.2017 г.

Период 01.01 – 31.12.2017 г., 15.01.2018 г.


Проект на Бюджет на Община Мездра за 2017 г.

Инвестиционна програма на Община Мездра за 2017 г.

Годишна програма за управление и разпореждане с общинска собственост за 2017 г.

Презентация от публично обсъждане на Проект на Бюджет на Община Мездра за 2017 г.

Брошура от публично обсъждане на Проект на Бюджет на Община Мездра за 2017 г.


Бюджетен календар 2017 г.


Годишен финансов отчет за 2016 година

Одитно становище на Сметна палата