____________

Електронни услуги

____________

Анкета компосиране

____________

Археологически комплекс Калето

____________

Добре дошли в средновековието

__________

Съвместни усилия срещу природните бедствия

____________

ilovebulgaria

____________

Комисия за защита от дискриминация

____________

Българска асоциация на застраховани и пострадали при катастрофи

Регламент за защита на личните данни

В процес на разработка.


Уважаеми съграждани,

Във връзка с влезлите в сила разпоредби на Регламент (ЕС)2016/679, Общ регламент за защита на данните (ОРЗД), Община Мездра създава тази нова рубрика с цел да ви предостави възможност максимално добре да се информирате за:

  1. Вашите права, като субекти на лични данни.
  2. Правата и задълженията на Община Мездра, като администратор и обработващ лични данни.

На това място, на нашата интернет-страница ще имате възможност да се запознаете с пълния текст на:

  1. Регламент (ЕС)2016/679, Общ регламент за защита на данните (ОРЗД).
  2. Закона за защита на личните данни.
  3. Политиката на ръководството на Община Мездра, относно защитата на личните данни и Декларацията за поверителност (Уведомлението за поверително третиране на личните данни), както и други документи, които общината ще приеме във връзка със задълженията си на администратор и обработващ лични данни.
  4. Полезна информация, която ви засяга като субекти на лични данни, както и информация за контакт с Длъжностното лице за защита на данните в общината и Комисията за защита на личните данни.