__________

__________

__________

__________

__________

__________

__________

Българска асоциация на застраховани и пострадали при катастрофи

Декларации по чл. 35, ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ

Приложение № 4
към Заповед № 240/10.04.2018
на Кмета на Община Мездра
ОБЩИНА МЕЗДРА
ПУБЛИЧЕН РЕГИСТЪР
на декларациите по чл. 35 от Закона за противодействие на корупцията
и за отнемане на незаконно придобито имущество
на Община Мездра
№ по ред Входящ №/дата Вид на декларацията по чл. 35 от ЗПКОНПИ Име, Фамилия Заемана публична длъжност Декларация Част II  /Файл/
1 1/28.05.2018 чл. 35 ал. 1 т. 2 – встъпителна Анета  Петкова Директор на ЦПЛР – Мездра Декларация
2 2/30.05.2018 чл. 35 ал. 1 т. 2 – встъпителна Жанета  Маринова Ст.експерт "Спорт, младежки дейности и работа с деца" Декларация
3 3/30.05.2018 чл. 35 ал. 1 т. 2 – встъпителна Албена  Миланова-Каменова Ст.специалист Протокол и връзки с обществеността" Декларация
4 4/30.05.2018 чл. 35 ал. 1 т. 2 – встъпителна Георги  Гергов Гл.експерт "Екология"  
5 5/31.05.2018 чл. 35 ал. 1 т. 2 – встъпителна Юри Дамянов Ръководител  "Звено за вътрешен одит" Декларация
6 6/31.05.2018 чл. 35 ал. 1 т. 2 – встъпителна Христина  Чулева Гл.специалист "Придобиване и разпореждане с общинска собственост" Декларация
7 7/31.05.2018 чл. 35 ал. 1 т. 2 – встъпителна Наташа  Петрова Гл.специалист "Общинска собственост" Декларация
8 8/31.05.2018 чл. 35 ал. 1 т. 2 – встъпителна Цветелина  Иванова Финансов контрольор Декларация
9 9/31.05.2018 чл. 35 ал. 1 т. 2 – встъпителна Мария  Йотова Мл.експерт "Взаимодействие с ОбС" Декларация
10 10/31.05.2018 чл. 35 ал. 1 т. 2 – встъпителна Десислава  Драганова Мл.експерт "МДТ" Декларация
11 11/31.05.2018 чл. 35 ал. 1 т. 2 – встъпителна Светла  Дамяновска Гл.експерт "Култура и художествена галерия" Декларация
12 12/01.06.2018 чл. 35 ал. 1 т. 2 – встъпителна Сашко Каменов Гл.специалист "ИСК" Декларация
13 13/04.06.2018 чл. 35 ал. 1 т. 2 – встъпителна Климентина  Иванова Ст.специалист "АОН" Декларация
14 14/04.06.2018 чл. 35 ал. 1 т. 2 – встъпителна Добромир  Александров Гл.експерт "Сигурност и ОМП" Декларация
15 15/04.06.2018 чл. 35 ал. 1 т. 2 – встъпителна Пепа  Марковска Гл.експерт "ГРАО" Декларация
16 16/04.06.2018 чл. 35 ал. 1 т. 2 – встъпителна Соня  Йотова Мл.експерт "ГРАО" Декларация
17 17/04.06.2018 чл. 35 ал. 1 т. 2 – встъпителна Слави  Легярски Ст.експерт "Човешки ресурси" Декларация
18 18/05.06.2018 чл. 35 ал. 1 т. 2 – встъпителна Стефка  Петкова Ст.спесиалист "АОН" Декларация
19 19/05.06.2018 чл. 35 ал. 1 т. 2 – встъпителна Ваня  Сиракова Ст.експерт "Счетоводство и контрол" Декларация
20 20/05.06.2018 чл. 35 ал. 1 т. 2 – встъпителна Десислава  Димитрова Мл.експерт "Стопански дейности – гише на предприемача" Декларация
21 21/05.06.2018 чл. 35 ал. 1 т. 2 – встъпителна Даниела  Донкова Гл.специалист "Бюджет и финанси"  
22 22/05.06.2018 чл. 35 ал. 1 т. 2 – встъпителна Десислава  Гешева Ст.експерт "ИОТ" Декларация
23 23/05.06.2018 чл. 35 ал. 1 т. 2 – встъпителна Светлин  Цветанов Гл.експерт "ИСК" Декларация
24 24/05.06.2018 чл. 35 ал. 1 т. 2 – встъпителна Ивалина  Петрова Мл.експерт "Социални дейности и проекти" Декларация
25 25/05.06.2018 чл. 35 ал. 1 т. 2 – встъпителна Христина Петкова Ст.специалист "Комуникации" Декларация
26 26/05.06.2018 чл. 35 ал. 1 т. 2 – встъпителна Стилиян  Тотков Гл.експерт "ОСИТ" Декларация
27 27/05.06.2018 чл. 35 ал. 1 т. 2 – встъпителна Поля Димитрова Гл.специалист "АУГ" Декларация
28 28/05.06.2018 чл. 35 ал. 1 т. 2 – встъпителна Пенка  Вацова Ст.специалист "Социални дейности и проекти" Декларация
29 29/05.06.2018 чл. 35 ал. 1 т. 2 – встъпителна Севдалина  Джамбазка Секретар на Община Декларация
30 30/05.06.2018 чл. 35 ал. 1 т. 2 – встъпителна Даниел  Драганов Ст.специалист "АОН" Декларация
31 31/06.06.2018 чл. 35 ал. 1 т. 2 – встъпителна Нейко  Нейков Гл.специалист "Горско и селско стопанство"

Декларация

32 32/06.06.2018 чл. 35 ал. 1 т. 2 – встъпителна Гина  Луканова Ст.специалист "АОН" Декларация
33 33/06.06.2018 чл. 35 ал. 1 т. 2 – встъпителна Камелия  Кардашева Кметски наместник с. Руска бела Декларация
34 34/06.06.2018 чл. 35 ал. 1 т. 2 – встъпителна Димитър  Димитров Ст.специалист "АОН" Декларация
35 35/06.06.2018 чл. 35 ал. 1 т. 2 – встъпителна Палома  Христова Ст.специалист "АОН" Декларация
36 36/06.06.2018 чл. 35 ал. 1 т. 2 – встъпителна Илияна  Луканова Мл.експерт Общински приходи-каса" Декларация
37 37/06.06.2018 чл. 35 ал. 1 т. 2 – встъпителна Благовеса  Ганова-Иванова Ст.експерт "Социални дейности и проекти" Декларация
38 38/06.06.2018 чл. 35 ал. 1 т. 2 – встъпителна Елена  Нанова Директор на дирекция "СХД" Декларация
39 39/06.06.2018 чл. 35 ал. 1 т. 2 – встъпителна Ирина  Ангелова Гл.специалист "МДТ" Декларация
40 40/06.06.2018 чл. 35 ал. 1 т. 2 – встъпителна Александра  Александрова Мл.експерт "Общо деловодство и информация" Декларация
41 41/06.06.2018 чл. 35 ал. 1 т. 2 – встъпителна Силвия  Славчева Мл.експерт "Бюджет и финанси" Декларация
42 42/06.06.2018 чл. 35 ал. 1 т. 2 – встъпителна Димитър  Костов Ст.експерт "Кадастър и регулация" Декларация
43 43/06.06.2018 чл. 35 ал. 1 т. 2 – встъпителна Петя  Цветкова-Василева Гл.специалист "техническо обслужване и контрол" Декларация
44 44/06.06.2018 чл. 35 ал. 1 т. 2 – встъпителна Яничка  Бебева Ст.специалист "АОН" Декларация
45 45/06.06.2018 чл. 35 ал. 1 т. 2 – встъпителна Надя  Вълчковска Гл.специалист "АОН" Декларация
46 46/06.06.2018 чл. 35 ал. 1 т. 2 – встъпителна Силвия  Петкова Ст.експерт "МКБПППМН" Декларация
47 47/06.06.2018 чл. 35 ал. 1 т. 2 – встъпителна Диана  Вутова Директор на КСУДЛУ-Мездра Декларация
48 48/06.06.2018 чл. 35 ал. 1 т. 2 – встъпителна Николай  Енгьовски Дежурен ОбС Декларация
49 49/06.06.2018 чл. 35 ал. 1 т. 2 – встъпителна Надя  Московска Ст.специалист "АОН" Декларация
50 50/07.06.2018 чл. 35 ал. 1 т. 2 – встъпителна Атанаска  Христова Директор ДГ "Слънчице"-Мездра Декларация
51 51/07.06.2018 чл. 35 ал. 1 т. 2 – встъпителна Соня Русинова Ст.специалист "Обредни дейности" Декларация
52 52/07.06.2018 чл. 35 ал. 1 т. 2 – встъпителна Доля  Йотова Ст.специалист "Обредни дейности" Декларация
53 53/07.06.2018 чл. 35 ал. 1 т. 2 – встъпителна Велислава  Маринова Мл.експерт "АОН" Декларация
54 54/07.06.2018 чл. 35 ал. 1 т. 2 – встъпителна Габриела Стойчева Директор ДГ "Роза"-Мездра  
55 55/07.06.2018 чл. 35 ал. 1 т. 2 – встъпителна Таня  Иванова Ст.специалист "АОН" Декларация
56 56/07.06.2018 чл. 35 ал. 1 т. 2 – встъпителна Петко  Къчовски Кметски наместник с. Цаконица Декларация
57 57/07.06.2018 чл. 35 ал. 1 т. 2 – встъпителна Цеко  Марински Кматски наместник с. Кален Декларация
58 57/07.06.2018 чл. 35 ал. 1 т. 2 – встъпителна Валя  Априлска-Серафимова Ст.специалист "АОН" Декларация
59 59/07.06.2018 чл. 35 ал. 1 т. 2 – встъпителна Ивалина  Цекова Мл.експерт "Инвестиции, проекти и обществени поръчки" Декларация
60 60/07.06.2018 чл. 35 ал. 1 т. 2 – встъпителна Теодора  Василева Мл.експерт "Координация, ОП и ЕЕ" Декларация
61 61/07.06.2018 чл. 35 ал. 1 т. 2 – встъпителна Димитър Цонков Кметски наместник с. Ослен Криводол Декларация
62 62/07.06.2018 чл. 35 ал. 1 т. 2 – встъпителна Светлана  Стоева Ст.специалист "АОН" Декларация
63 63/07.06.2018 чл. 35 ал. 1 т. 2 – встъпителна Зоя  Цветкова Директор ДГ "Мир"-Мездра Декларация
64 64/07.06.2018 чл. 35 ал. 1 т. 2 – встъпителна Нели  Стоянова Мл.експерт "Бюджет и финанси" Декларация
65 65/07.06.2018 чл. 35 ал. 1 т. 2 – встъпителна Тодорка  Нецова Ст.специалист "ТСУ" Декларация
66 66/07.06.2018 чл. 35 ал. 1 т. 2 – встъпителна Николай  Давидов Гл.специалист "Снабдител-шофьор" Декларация
67 67/07.06.2018 чл. 35 ал. 1 т. 2 – встъпителна Христо  Тасков Дежурен ОбС Декларация
68 68/07.06.2018 чл. 35 ал. 1 т. 2 – встъпителна Василка  Димитрова Гл.специалист "МДТ"

Декларация

69 69/07.06.2018 чл. 35 ал. 1 т. 2 – встъпителна Наталия  Христова-Горанова Директор "ОЦСУД" Декларация
70 70/07.06.2018 чл. 35 ал. 1 т. 2 – встъпителна Пепа  Христова Началник отдел "МДТ" Декларация
71 71/07.06.2018 чл. 35 ал. 1 т. 2 – встъпителна Поля Къчева Ст.експерт "Счетоводство и контрол" Декларация
72 72/07.06.2018 чл. 35 ал. 1 т. 2 – встъпителна Тошко Къчев Дежурен ОбС Декларация
73 73/07.06.2018 чл. 35 ал. 1 т. 2 – встъпителна Ирена  Кръстева Директор ДГ "Детелина" Декларация
74 74/08.06.2018 чл. 35 ал. 1 т. 2 – встъпителна Теодора  Диловска Мл.експерт "Счетоводство и контрол" Декларация
75 75/08.06.2018 чл. 35 ал. 1 т. 2 – встъпителна Лилия  Ганчева Директор на ДГ "Звездичка"-с.Зверино Декларация
76 76/08.06.2018 чл. 35 ал. 1 т. 2 – встъпителна Соня  Гергова Гл.специалист "Счетоводство и контрол" Декларация
77 77/08.06.2018 чл. 35 ал. 1 т. 2 – встъпителна Благовест  Цветанов Дежурен ОбС Декларация
78 78/08.06.2018 чл. 35 ал. 1 т. 2 – встъпителна Галина  Иванова Ст.експерт "Екология" Декларация
79 79/08.06.2018 чл. 35 ал. 1 т. 2 – встъпителна Валентин  Илиев Дежурен ОбС Декларация
80 80/08.06.2018 чл. 35 ал. 1 т. 2 – встъпителна Йордан  Манчев Мл.експерт "Медиатор" Декларация
81 81/08.06.2018 чл. 35 ал. 1 т. 2 – встъпителна Николай  Несторов Директор ОбП "Чистота" Декларация
82 82/08.06.2018 чл. 35 ал. 1 т. 2 – встъпителна Христина  Цолова Мл.експерт "МДТ" Декларация
83 83/08.06.2018 чл. 35 ал. 1 т. 2 – встъпителна Валерия  Сергеева Мл.експерт "МДТ" Декларация
84 84/11.06.2018 чл. 35 ал. 1 т. 2 – при освобождаване от длъжност Албена Миланова – Каменова Ст.специалист Протокол и връзки с обществеността" Декларация
85 85/13.06.2018 чл. 35 ал. 1 т. 2 – встъпителна Галя Георгиева Ст.специалист "Технически сътрудник – приемна на кмета" Декларация
86 86/22.06.2018 чл. 35 ал. 1 т. 2 – встъпителна Елеонора Красимирова  Мл.експерт "МДТ" Декларация
87 87/26.06.2018 чл. 35 ал. 1 т. 2 – встъпителна Кънчо  Цаков Мл.експерт "Управление на собствеността" Декларация
88 88/05.07.2018 чл. 35 ал. 1 т. 2 – при освобождаване от длъжност Мария  Йотова Мл.експерт "Взаимодействие с ОбС" Декларация
89 89/12.07.2018 чл. 35 ал. 1 т. 2 – встъпителна Нина  Великова Мл.експерт "Взаимодействие с ОбС" Декларация