Графично представяне на разултатите от Местни избори '2011


Решения на ОИК-Мездра


Общинска избирателна комисия – Мездра е с адрес:
гр. Мездра, ул. „Христо Ботев” № 27
сградата на Общинска администрация-Мездра,
четвърти етаж, Малка заседателна зала
телефони за контакти: 0910/ 9 22 70 или 0882 05 18 14
e-mail: oik2011mezdra@gmail.com

Работно време на ОИК:

  • До обяд: 09.00 – 12.00 часа
  • След обяд: 13.00 – 17.00 часа

На 27 и 28 август 2011 г. ОИК също ще работи в оказаното работно време.

Информацията за взетите решения се обявава в Информационния център на община Мездра и на  официалния сайт на община Мездра, сектор „ИЗБОРИ 2011“ –  http://mezdra.bg/?page_id=3201


Избирателни списъци:

За избор на общински съветници и кметове

За избор на президент и вицепрезидент

За справка в ГД "ГРАО"


Листи за избор на кмет на община, кметове на кметства и общински съветници:

Листа за избор на кмет на община Мездра
Листа за избор на кметoве на кметства
Листа за избор на общински съветници


Съобщение относно изборите на 23.10.2011 г.


Свали ИЗБОРЕН КОДЕКС


Консултации за определяне състава на ОИК-Мездра, 03.08.2011 г.


Централна избирателна комисия-РЕШЕНИЕ № 344-ПВР/МИ София, 16.08.2011- Относно назначаване на ОИК


Заповед 613/14.10.2011 г. Относно определяне на изборна секция за хора с увреждания


Заповед 595/10.10.2011 г. Относно опазването на обществения ред


ЗАПОВЕД № 463/22.08.2011 г. на кмета на община Мездра относно образуването на избирателни секции

ПРИЛОЖЕНИЕ към Заповед № 463/22.08.2011 г. на кмета на община Мездра, с предложение за номерация на избирателните секции


ЗАПОВЕД № 467/ 25.08.2011 г. на кмета на община Мездра за определяне на местата за гласуване на територията на община Мездра


Заповед № 499/12.09.2011 г. Относно поставянето на агитационни материали за изборите за президент и вицепрезидент и за общински съветници и кметове