__________

__________

__________

__________

__________

__________

__________

Българска асоциация на застраховани и пострадали при катастрофи

Правила за определяне на работните заплати на директорите на общинските детски градини през 2011 г.

Заявление на председателя на СРСНПБ- Община Мездра

Заповед за утвърждаване на правилата за определяне на работните заплати на директорите на общинските детски градини за 2011 г.

Споразумение и правила за определяне на работните заплати на директорите на общинските детски градини за 2011 г.