__________

__________

__________

__________

__________

__________

__________

Българска асоциация на застраховани и пострадали при катастрофи

Годишен финансов отчет


Сборен баланс

БО – 3

ИБСФ

Приложение съгласно т. 15.3 от Заповед № ЗМФ 60/20.01.2005 г.

Становище на Сметната палата