Публикувал: инж.А.Антонов

 

ЦЕНТРАЛНА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ

Разяснителна кампания – видеоклипове


Избирателен списък

Избирателен списък за гласуване в изборите за членове на Европейския парламент от Република България на 26 май 2019 г.

Списък на заличените лица от избирателните списъци в изборите за членове на Европейския парламент от Република България на 26 май 2019 г.


Заповеди

            Заповед 466/15.05.2019 г. за определяне на специализирани секции за гласуване на избиратели с увредено зрение или със затруднения в придвижването  

           Заповед 405/24.04.2019 г. относно организиране опазване на обществения ред в деня на изборите за Европейски парламент 2019

           Заповед 404/24.04.2019 г. за местата за поставяне на агитационни материали в изборите за Европейски парламент 2019

          Приложение към Заповед 404/24.04.2019 г.


Съобщения