Избор на Oбщински съвет Мездра:

obs1
obs2

Избор на кмет на община Мездра:

kmet1
kmet2

Избор на кмет на кметство с. Боденец:

bodenec

Избор на кмет на кметство с. Брусен:

brusen

Избор на кмет на кметство с. Г.Кремена:

kremena

Избор на кмет на кметство с. Д.Кремена:

kremena2

Избор на кмет на кметство с. Елисейна:

eliseina

Избор на кмет на кметство с. Зверино:

zverino

Избор на кмет на кметство с. Игнатица:

ignatica

Избор на кмет на кметство с. Лик:

lik

Избор на кмет на кметство с. Моравица:

moravica

Избор на кмет на кметство с. Оселна:

oselna

Избор на кмет на кметство с. Типченица:

tipchenica