Съобщение

Централната избирателна комисия информира участниците в изборния процес и заинтересованите лица, че на интернет страницата на комисията в раздел „МЕСТНИ ИЗБОРИ 2019“, рубрики „Обучителен портал“ и „Разяснителна кампания“, са публикувани:

В раздел „Принципни решения“ се намират решенията на ЦИК по общи въпроси свързани с организацията на местните избори и точното и еднакво прилагане на Изборния кодекс.

Публикуваните изборни документи и разяснителни материали целят повишаване компетентността и информираността на участниците в изборния процес и заинтересованите лица.

Информация за ОИК, приетите от тях решения, регистрираните кандидати по видове избори, като и по други въпроси се намира на интернет страницата на съответната комисия, която е подстраница на официалната интернет страница на ЦИК.


Централна избирателна комисия


Избирателен списък

Избирателен списък за гласуване в изборите за общински съветници и за кметове на 27 октомври 2019 г.

СПИСЪК НА ЗАЛИЧЕНИТЕ ЛИЦА от избирателните списъци в изборите за общински съветници и за кметове на 27 октомври 2019 г. (чл.39, ал.1 от ИК)

СПИСЪК НА ЗАЛИЧЕНИТЕ ЛИЦА от избирателните списъци в изборите за общински съветници и за кметове на 3 ноември 2019 г. /балотаж/ (чл.39, ал.1 от ИК)


Заповеди

Заповед № 894/25.10.2019 г. относно дежурни телефони по секции и в сградата на общинска администрация Мездра

Заповед № 789/20.09.2019 г. относно опазване на обществения ред

 Заповед № 782/18.09.2019 г. относно агитационни материали

Заповед № 736/30.08.2019 г. за определяне на места за обявяване на избирателните списъци на избирателите в община Мездра, 03.09.2019 г.

Заповед № 735/30.08.2019 г. за образуване на избирателни секции на територията на община Мездра, 03.09.2019 г.

Приложение 1 към Заповед № 735/30.08.2019 г., 03.09.2019 г.

Приложение 2 към Заповед № 735/30.08.2019 г., 03.09.2019 г.


СЪОБЩЕНИЕ

 

ВАЖНО!
 
Във  връзка с провеждането на II тур на Местни избори 2019 за кмет на община и кметове на с. Горна Кремена и с. Моравица уведомяваме членовете на СИК, че изборните материали и книжа ще се раздават на 02.11.2019 /събота/:

–  за комисиите по селата от 15.00 часа в Общинска администрация Мездра
–  за градските секции от 17.00 часа в Общинска администрация Мездра 

 

 

 

Общинска администрация – Мездра обявява, че в деня на произвеждане на изборите за общински съветници и кметове на 27 октомври/при балотаж на 03 ноември/ 2019 г. на телефони:

0910/9-23-21
0885637872
0886500134

Избиратели с увредено зрение и затруднения в придвижването от град Мездра могат да правят заявки за транспортиране от дома им до избирателната секция.

Общинска администрация – Мездра

 

 

 

 

Обучение на секционните избирателни комисии в Община Мездра относно провеждането на Местни избори за кметове и общински съветници 27.10.2019 г.

ОИК – Мездра съвместно Общинска администрация– гр. Мездра, РУ на МВР- Мездра, Районна служба за пожарна безопасност и защита на населението – Мездра организират обучение на секционните избирателни комисии в Община Мездра на 19.10.2019 г. /събота/ от 9,30 часа в големия салон на Дома на железничаря.

Присъствието на всички членове от секционните избирателни комисии е задължително!

ОИК

ОбА – Мездра

 


ИНФОРМАЦИЯ

във връзка с предстоящите

ИЗБОРИ

В Районна прокуратура Мездра ще има дежурни прокурори на

26 и 27 октомври 2019 г.

С цел осигуряване възможност за подаване на сигнали и жалби, свързани с изборния процес – за престъпления против политическите права и други, Районна прокуратура гр.Мездра уведомява жителите на Община Мездра и Община Роман, че освен на място в прокуратурата (Съдебна палата – гр.Мездра), жалби и сигнали ще се приемат и на ел.адрес на

РП Мездра: rp_mezdra@prb.bg

Тел. за връзка: 0910 / 9 21 67

 

Срокове за подаване на заявление от граждани за извършване на вписвания в Избирателните списъци за изборите за общински съветници и за Кметове на 27 октомври 2019 г.

ОБЩИНА МЕЗДРА УВЕДОМЯВА НАСЕЛЕНИЕТО НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНАТА, ЧЕ СЪГЛАСНО § 153 ОТ ПРЕХОДНИТЕ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ НА ЗАКОНА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ИЗБОРНИЯ КОДЕКС, ИЗБОРИ ЗА КМЕТОВЕ НА КМЕТСТВА ЩЕ СЕ ПРОИЗВЕЖДАТ САМО В ТЕЗИ КМЕТСТВА, КОИТО КЪМ ДАТАТА НА ОБНАРОДВАНЕ НА УКАЗА НА ПРЕЗИДЕНТА ЗА НАСРОЧВАНЕ НА ОБЩИ ИЗБОРИ ЗА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ И КМЕТОВЕ (16.07.2019Г.) ОТГОВАРЯТ НА ИЗИСКВАНИЯТА НА ЧЛ.16, Т.1 ОТ ЗАКОНА ЗА АДМИНИСТРАТИВНО-ТЕРИТОРИАЛНОТО УСТРОЙСТВО НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ:
 
УСЛОВИЯТА ЗА СЪЗДАВАНЕ НА КМЕТСТВО СА:
 
1. НАЛИЧИЕ НА НАСЕЛЕНИЕ НАД 350 ДУШИ ОБЩО В НАСЕЛЕНИТЕ МЕСТА, ОБРАЗУВАЩИ КМЕТСТВОТО;
2. ВЪЗМОЖНОСТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПРЕДОСТАВЕНИ ОТ ОБЩИНАТА ФУНКЦИИ.
 
НА 27 ОКТОМВРИ 2019Г. НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА МЕЗДРА ЩЕ СЕ ПРОВЕДАТ ИЗБОРИ ЗА КМЕТОВЕ НА КМЕТСТВА В СЛЕДНИТЕ НАСЕЛЕНИ МЕСТА:
          
1.С. БОДЕНЕЦ
2.С. БРУСЕН
3.С. ГОРНА КРЕМЕНА
4.С. ДОЛНА КРЕМЕНА
5.С. ДЪРМАНЦИ
6.С.ЕЛИСЕЙНА
7.С.ЗВЕРИНО
8.С. ИГНАТИЦА
9.С. КРАПЕЦ
10.С. МОРАВИЦА
11. С. ОСЕЛНА
 
КМЕТ НА ОБЩИНА МЕЗДРА
ИНЖ. ГЕНАДИ СЪБКОВ /П/
             

Покана за провеждане на консултации за състава на Общинската избирателна комисия, 12.08.2019 г.