__________

__________

__________

__________

__________

__________

__________

Българска асоциация на застраховани и пострадали при катастрофи

Бюджети на учебни заведения

2012

ОУ "Васил Кънчов" – Моравица

ПГ МСС – Мездра

2013

ОУ "Св.Св. Кирил и Методии" – Мездра

2014

ОУ "Св.Св. Кирил и Методии" – Мездра