Информация за дейностите по предоставяне на услугите по чл.62 от Закона за Местните данъци и такси

Информация за дейностите по предоставяне на услугите по чл.62 от Закона за Местните данъци и такси 2022 г., публикувана на 14.02.2023 г.

Информация за дейностите по предоставяне на услугите по чл.62 от Закона за Местните данъци и такси 2023 г., публикувана на 14.02.2024 г.