Забранителен списък

Виж Забранителен списък в pdf формат

Избирателни списъци

Виж Избирателни списъци в pdf формат

Заповеди

Заповед № 178/ 18.03.2013 г. на Кмета на Община Мездра

Заповед № 179/ 18.03.2013 г. на Кмета на Община Мездра

Заповед № 187/ 19.03.2013 г. на Кмета на Община Мездра

Заповед № 188/ 19.03.2013 г. на Кмета на Община Мездра

Заповед № 191/ 19.03.2013 г. на Кмета на Община Мездра

Заповед № 275/ 15.04.2013 г. на Кмета на Община Мездра

Заповед № 282/ 16.04.2013 г. на Кмета на Община Мездра

Заповед № 292/ 22.04.2013 г. на Кмета на Община Мездра

Заповед № 302/ 23.04.2013 г. на Кмета на Община Мездра

Заповед № 335/ 08.05.2013 г. на Кмета на Община Мездра

Съобщения

СЪОБЩЕНИЕ за избирателите с увреждане на опорно-двигателния апарат или на зрението

Р Е Ш Е Н И Е № 85-НС на РИК- Враца относно приемане и обработка на заявления по чл. 53 от ИК на 27.04.2013 год.