ДГ „МИР” – град Мездра:

 • Мездра, ул. „Св. Св. Кирил и Методий” № 47 с една яслена група с 27 деца и 5 градински групи. Общо 149 деца;
 • с. Горна Кремена с една смесена градинска група с 16 деца;
 • с. Долна Кремена с една смесена градинска група с 13 деца;
 • с. Типченица с една смесена градинска група с 12 деца.

Качество на образованието

СТРАТЕГИЯ ЗА РАЗВИТЕ НА КАЧЕСТВОТО НА ОБРАЗОВАНИЕ НА ДГ „МИР“- ГР.МЕЗДРА

ПРАВИЛНИК ЗА УСТРОЙСТВОТО И ДЕЙНОСТТА НА КОМИСИЯ ПО ОЦЕНЯВАНЕ И ПОДДЪРЖАНЕ НА КАЧЕСТВОТО КЪМ ДГ „МИР“- ГР.МЕЗДРА

МЕРКИ ЗА ПОВИШАВАНЕ КАЧЕСТВОТО НА ОБРАЗОВАНИЕ В ДЕТСКА ГРАДИНА „МИР“ ГР. МЕЗДРА ЗА УЧЕБНАТА 2017 – 2018 Г.

ПЛАН- ГРАФИК


ДГ „Слънчице” – град Мездра:

 • Мездра, ул. „Дунав” № 1 с една яслена група с 22 деца и 4 градински групи. Общо 109 деца;
 • с. Дърманци с една смесена градинска група с 18 деца.

Официален сайт на ДГ „Слънчице” – град Мездра


ДГ "Детелина" – град Мездра:

 •  Мездра, ул. „Паисий” № 2 с 3 градински групи с 76 деца;
 •  Мездра, ул. „Христо Ботев” № 4 с две градински групи с 34 деца;
 • с. Брусен, ул. „Цолич” №1 с една смесена градинска група с 20 деца;
 • с. Боденец с една смесена градинска група с 15 деца;
 • с Върбешница с една смесена градинска група с 15 деца.

Качество на образованието

ПРАВИЛНИК ЗА УСТРОЙСТВОТО И ДЕЙНОСТТА НА КОМИСИЯ ПО ОЦЕНЯВАНЕ И ПОДДЪРЖАНЕ НА КАЧЕСТВОТО КЪМ ДГ „ДЕТЕЛИНА“- ГР.МЕЗДРА

МЕРКИ ЗА ПОВИШАВАНЕ КАЧЕСТВОТО НА ОБРАЗОВАНИЕ В ДЕТСКА ГРАДИНА „ДЕТЕЛИНА“ ГР. МЕЗДРА ЗА УЧЕБНАТА 2017 – 2018 Г.

ПЛАН- ГРАФИК


ДГ "Роза" – град Мездра:

 • Мездра, ул. „Георги Кирков” № 2 с 4 градински групи с 97 деца;
 • с. Моравица с една смесена градинска група с 17 деца.

ДГ "Звездичка"  – село Зверино:

 • с. Зверино, ул. „Чавдар” № 3 с една яслена група с 15 деца и 2 градински групи. Общо 55 деца.
 •  с. Оселна, ул. „Георги Димитров”  № 57 с една смесена градинска група с 15 деца.

Общо на територията на Община Мездра работят 5 предучилищни детски заведения с 3 яслени групи и 30 градински групи, в които се обучават общо 672 деца.