ПОКАНА за Фокус група с представители на бизнес организации

ПОКАНА за Фокус група с представители на граждани (заинтересовани страни)

Анкетно проучване

СЪОБЩЕНИЕ

Покана за обществено обсъждане на План за нулеви отпадъци на Община Мездра

Съобщение пресконференция

Съобщение за заключителна пресконференция

ПРОЕКТ ПИЛОТНО ВЪВЕЖДАНЕ НА ДЕМОНСТРАЦИОННО УЧИЛИЩНО КОМПОСТИРАНЕ В ГРАД МЕЗДРА