____________

Добре дошли в средновековието

__________

Съвместни усилия срещу природните бедствия

____________

ilovebulgaria

____________

Комисия за защита от дискриминация

____________

Българска асоциация на застраховани и пострадали при катастрофи

Средни училища

СУ „Иван Вазов” – град Мездра, ул. Г. Димитров” № 32

В училището има 19 паралелки с 416 ученика.


СУ „Св. климент Охридски” – село Зверино, ул. „Митко Палаузов” № 2

В училището има 12 паралелки с 194 ученика.


Професионална гимназия „Алеко Константинов” – град Мездра, ул. „Георги Кирков” № 31

В училището има 4 паралелки с 79 ученика.


Професионална гимназия по механизация на селското стопанство – град Мездра, ул. „Св. Патриарх Евтимий” № 2

В училището има 5 паралелки с 94 ученика.

Бюджет за 2014 година на ПГ по МСС – Мездра


Общо на територията на Община Мездра работят 8 учебни заведения, в които се обучават общо 1576 ученика.

https://www.livechatalternative.com/