____________

Добре дошли в средновековието

__________

Съвместни усилия срещу природните бедствия

____________

ilovebulgaria

____________

Комисия за защита от дискриминация

____________

Българска асоциация на застраховани и пострадали при катастрофи

ЧАСТИЧНИ МЕСТНИ ИЗБОРИ - С.БОДЕНЕЦ 2022

Централна избирателна комисия


Указ на президента

Хронограма

Покана за консултации

Съобщение за избирателите

Заповед за определяне на избирателна секция, публикувано на 13.09.2022г.

Избирателен списък – Част I

Списък на заличените лица от избирателните списъци

Заповед за обявяване на предварителния избирателен списък – Боденец, публикувано на 30.09.2022г.

Обучителни материали

Заповед за агитационни материали – частични избори, публикувано на 03.10.2022г.

Заповед № 754-17.10.2022 – Обществен ред – избори -с.Боденец, публикувано на 17.10.2022г.

https://www.livechatalternative.com/