____________

Добре дошли в средновековието

__________

Съвместни усилия срещу природните бедствия

____________

ilovebulgaria

____________

Комисия за защита от дискриминация

____________

Българска асоциация на застраховани и пострадали при катастрофи

ЧАСТИЧНИ МЕСТНИ ИЗБОРИ – С. ЛЮТИ БРОД 2024

ЧАСТИЧНИ ИЗБОРИ ЗА КМЕТ НА КМЕТСТВО ЛЮТИ БРОД

ПОКАНА за провеждане на консултации за определяне състава на СИК/ПСИК за частичен избор за кмет на кметство Люти брод, общ. Мездра на 10 март 2024 г., публикувано на 02.02.2024 г.

СПИСЪК НА ЗАЛИЧЕНИТЕ ЛИЦА от избирателните списъци в частични избори на 10 март 2024 г., публикувано на 28.02.2024 г.

Избирателни списъци

Важни съобщения и крайни срокове

Заповеди на Кмета на община Мездра

Централна избирателна комисия

https://www.livechatalternative.com/