Заповед №47/24.01.24 г. за образуване на избирателна секция в с. Люти брод, община Мездра за произвеждане на частичен избор за кмет на кметство, насрочен на 10 март 2024 г., публикувано на 26.01.2024 г.

Заповед №48/25.01.24 г. за определяне на място за обявяване на избирателните списъци за произвеждане на частичен избор за кмет на кметство Люти брод, община Мездра, насрочен на 10 март 2024 г., публикувано на 26.01.2024 г.

Заповед №112/28.02.24 г. за определяне на местата за поставяне на агитационни материали, публикувано на 29.02.2024 г., публикувано на 26.01.2024 г.

Заповед №115/28.02.24 г. за обществен ред, публикувано на 29.02.2024 г.