РАЗЯСНИТЕЛНА КАМПАНИЯ

ПОКАНА за провеждане на консултации за определяне състава на СИК/ПСИК за избори за членове на Европейския парламент от Република България и за народни представители на 9 юни 2024 г., общ. Мездра на 10 март 2024 г., публикувано на 26.04.2024 г.

Избирателни списъци

Важни съобщения и крайни срокове

Заповеди на Кмета на община Мездра

Централна избирателна комисия