Заповед № 225/16.04.2024 г. за образуване на избирателни секции на територията на община Мездра при произвеждане на изборите за членове на Европейския парламент от Република България и за народни представители на 9 юни 2024 г., публикувано на 16.04.2024 г.

 

Заповед № 226/16.04.2024 г. за определяне местата за обявяване на избирателните списъци за произвеждане на изборите за членове на Европейския парламент от Република България и за народни представители на 9 юни 2024 г., публикувано на 17.04.2024 г.

 

Заповед № 289/09.05.2024 г. за поставяне на агитационни материали и предизборна кампания на изборите за членове на Европейския парламент от Република България и за народни представители на 9 юни 2024 г., публикувано на 09.05.2024 г.

 

Заповед №336/23.05.2024 г. за определяне на секции за избиратели с увредено зрение и затруднето придвижване на изборите за членове на Европейския парламент от Република България и за народни представители на 9 юни 2024 г., публикувано на 29.05.2024 г.

 

Заповед №338/25.05.2024 г. относно образуване на секции за гласуване на избиратели с подвижна избирателна кутия на изборите за членове на Европейския парламент от Република България и за народни представители на 9 юни 2024 г., публикувано на 29.05.2024 г.

 

Заповед 361/04.06.2024 г. за обществения ред на изборите за членове на Европейския парламент от Република България и за народни представители на 9 юни 2024 г., публикувано на 04.06.2024 г.