СЪОБЩЕНИЕ, публикувано на 23.05.2024 г.

Съобщение за срокове за подаване на заявления за участие в насрочените на 9 юни 2024 г. избори за членове на Европейския парламент от Република България и за народни представители

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ГРАЖДАНИ НА ДРУГА ДЪРЖАВА – ЧЛЕНКА НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ, КОИТО ЖЕЛАЯТ ДА ГЛАСУВАТ НА ИЗБОРИТЕ ЗА ЧЛЕНОВЕ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ НА 09 ЮНИ 2024 Г. ОТ РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ, публикувано на 22.04.2024 г.

ПОКАНА за провеждане на консултации за определяне състава на СИК/ПСИК за избори за членове на Европейския парламент от Република България и за народни представители на 9 юни 2024 г., общ. Мездра на 10 март 2024 г., публикувано на 26.04.2024 г.