МЕЗДРА – СРЕЩА НА МИНАЛО, НАСТОЯЩЕ И БЪДЕЩЕ


pano

Община Мездра е разположена в Северозападна България и обхваща северната част на Искърското дефиле и Предбалкана по поречието на рeka Искър, със средна надморска височина 270м. Релефът е равнинно-хълмист и полупланински. Административният й център гр. Мездра се намира на 90 км. северно от гр. София. Пълноценното използване на природните ресурси за отдих и туризъм – китните села, природните забележителности, близостта до Врачанския балкан и добрата инфраструктура, са отличeн потенциал за почивка сред природата или на село.


loco Градът е наследник на антична култура. Първите данни за селището датират от ІІ – ІІІ в. от н. е., когато римляните построяват крепостта „Калето“. По време на турското нашествие в края на ХІV век били унищожени голяма част от селищата в района. Оцелялото население е търсело спасение в труднодостъпните околности. Самата Мездра през Средновековието съществува под името Торбарица – крепост и селище също унищожени в края на ХХІV век. Едва през ХІХ век пастири от околните села се заселват в местността Принчовец по течението на река Каменица на 2 км западно от днешния град. Преломна за развитието на Мездра се оказва 1893 година, когато започва строителството на ж. п. линията София – Роман. Сред първите туристи, жадни да опознаят този откъснат дотогава край от родината са Иван Вазов и Алеко Константинов.


Своите впечатления от пътуването си Вазов описва в пътеписа „Пътни драсчици по линията София – Роман“, а Алеко Константинов в пътните бележки „София – Мездра – Враца“. Наличието на природни ресурси за отдих и туризъм – исторически и природни забележителности, спокойствието на китните села, близостта до Врачанския балкан и добрата инфраструктура, са притегателната сила за посещение и почивка. Много са местата в този край, които си заслужава да се видят.


Тук се срещат минало и настояще, и се създава бъдещето.