____________

Електронни услуги

____________

Анкета компосиране

____________

Археологически комплекс Калето

____________

Добре дошли в средновековието

__________

Съвместни усилия срещу природните бедствия

____________

ilovebulgaria

____________

Комисия за защита от дискриминация

____________

Българска асоциация на застраховани и пострадали при катастрофи

Ежегодни цели на Община Мездра


ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 Ежегодни цели на администрацията за 2009 г. Наименование на администрацията: Общинска администрация – град Мездра


Свали пълния текст на Ежегодните цели на община Мездра за 2009 г.

Свали пълния текст на Ежегодните цели на община Мездра за 2010 г.

Свали пълния текст на Ежегодните цели на община Мездра за 2011 г.

Свали пълния текст на Ежегодните цели на община Мездра за 2012 г.

Свали пълния текст на Ежегодните цели на община Мездра за 2013 г.


Отчет на Ежегодните цели на община Мездра за 2009 година

Отчет на Ежегодните цели на община Мездра за 2010 година

Отчет на Ежегодните цели на община Мездра за 2011 година

Отчет на Ежегодните цели на община Мездра за 2012 година

Отчет на Ежегодните цели на община Мездра за 2013 година