__________

__________

__________

__________

__________

__________

__________

Българска асоциация на застраховани и пострадали при катастрофи

План за прозрачно управление

План за прозрачно управление за 2009 година

План за прозрачно управление за 2010 година

План за прозрачно управление за 2011 година

План за прозрачно управление за 2012 година

План за прозрачно управление за 2013 година