- През 2021г. Няма обществена информация, която да е предоставена повече от 3 пъти.

- През 2022г. Няма обществена информация, която да е предоставена повече от 3 пъти.