Централна избирателна комисия


БЕЗПЛАТЕН ТЕЛЕФОНЕН НОМЕР ЗА ИНФОРМАЦИЯ ВЪВ ВРЪЗКА С ИЗБОРИ ЗА НАРОДНИ ПРЕДСТАВИТЕЛИ НА 2.10.2022 Г. - 080018436

 

ВИДЕОКЛИПОВЕ ОТНОСНО ИЗБОРИ ЗА НАРОДНО СЪБРАНИЕ 2 ОКТОМВРИ 2022

Избори без маска 2022

Гласуване по адрес

Гласуване по адрес с надписи

Гласуване по адрес - звук

Гласуване на избиратели с трайни увреждания

Гласуване на избиратели с трайни увреждания с надписи

Гласуване на избиратели с трайни увреждания - звук

Машинно гласуване

Машинно гласуване с надписи

Машинно гласуване - звук

_______________________________________________________________________________

Съобщение за избирателите във връзка с произвеждането на избори за народни представители на 02 октомври 2022

Покана за консултации за ПСИК

Предложение №1 и № 2 към поканата

РИК06 Враца - Решение №17

Указ на президента

Изборни книжа

Хронограма

Симулатор машинно гласуване

Образец на бюлетина за гласуване

Предварителни избирателни списъци

Списък на заличените лица от избирателните списъци

Списък на избирателните секции на територията на община Мездра

Съобщение за подаване на заявления за гласуване с ПСИК и по настоящ адрес

Покана за консултации за СИК в Община Мездра

Решение относно гласуване на избиратели, болни от COVID-19 или контактни, поставени под задължителна карантина или задължителна изолация

Заповеди

Заповед изменение на адреса и местоположение на секциите, публикувано на 05.08.2022г.

Заповед за определяне на избирателните секции на територията на община Мездра, публикувано на 04.08.2022г.

Заповед за обявяване на избирателните списъци на избирателите в община Мездра, публикувано на 04.08.2022г.

Заповед за определяне на местата за поставяне на агитационни материали в община Мездра, публикувано на 31.08.2022г.

Заповед за определяне на секции специално оборудвани за гласуване на избиратели с увредено зрение или със затруднения в придвижването на територията на град Мездра, публикувано на 07.09.2022г.

Заповед за обществен ред в деня на изборите, публикувано на 07.09.2022г.

Заповед за определяне на дежурни телефони по секции, публикувано на 07.09.2022г.

Заповед за дежурните коли и автобуси с техните водачи, публикувано на 12.09.2022г.

Заповед относно реда за образуване на секции за гласуване на избиратели с трайни увреждания, публикувано на 19.09.2022г.