izbori-pic2 (1)

 

Централна избирателна комисия


 

БЕЗПЛАТЕН ТЕЛЕФОНЕН НОМЕР ЗА ИНФОРМАЦИЯ ВЪВ ВРЪЗКА С ИЗБОРИ ЗА ПРЕЗИДЕНТ И ВИЦЕПРЕЗИДЕНТ И ИЗБОРИ ЗА НАРОДНИ ПРЕДСТАВИТЕЛИ НА 14.11.2021 Г. - 080018436

 

Заявление за гласуване с ПСИК на избиратели, поставени под задължителна карантина или задължителна изолация, съгласно Решение №837-ПВР/НС от дата 01.11.2021 г., публикувано на 01.11.2021 г.

Разяснителна кампания за предстоящите избори

Симулатор за машинно гласуване

Решение за насрочване на избори за президент и вицепрезидент

Указ на президента

Хронограма

Изборни книжа


Списък на заличените лица за избори за Президент и Вицепрезидент на Републиката на 21.11.2021 г., публикуван на 18.11.2021 г.

Покана за провеждане на консултации за определяне съставите на подвижните секционните избирателни комисии (ПСИК) в община Мездра, за избиратели поставени под задължителна карантина или задължителна изолация, съгласно Закона за здравето в изборите за президент и вицепрезидент на републиката и за народни представители на 14 ноември 2021 г.

Списък на заличените от избирателните списъци, публикуван на 02.11.2021 г.

Покана за провеждане на допълнителни консултации за определяне на състава на ПСИК в Община Мездра, публикувана на 30.10.2021г.

Покана за провеждане на допълнителни консултации за определяне на съставите на СИК/ПСИК в Община Мездра, публикувана на 17.10.2021г.

Покана за провеждане на консултации за определяне на съставите на СИК/ПСИК в Община Мездра, публикувана на 05.10.2021г.

Съобщение за подаване на писмени заявления до кмета на община Мездра, публикувано на 08.10.2021г.

Предварителни избирателни списъци 

До 30 октомври се подават заявления за гласуване по настоящ адрес и с подвижна избирателна кутия 


Заповеди

Заповед №910/10.11.2021 г. за образуване на избирателна секция за гласуване на избиратели, поставени по задължителна карантина, публикувана на 10.11.2021 г.

Заповед №876/01.11.2021 г. за определени дежурни коли превозващи СИК по направления на 13.11.2021г., публикувана на 02.11.2021 г.

Заповед №871/30.10.2021 г. за образуване на ПСИК, публикувана на 30.10.2021 г.

Заповед №823/22.10.2021г. за приемане на заявления за вписване в избирателния списък по настоящ адрес, публикувана на 22.10.2021г.

Заповед №821/22.10.2021г. за определяне на специално оборудвани секции за гласуване на избиратели с увредено зрение или със затруднения, публикувана на 22.10.2021г.

Заповед №799/14.10.2021г. за определяне на дежурни телефони по секции, публикувана на 14.10.2021г.

Заповед №797/14.10.2021г. за обществен ред в деня на изборите, публикувано на 14.10.2021г.

Заповед № 794/13.10.2021г. за определяне на местата за поставяне на агитационни материали, публикувана на 13.10.2021г.

Заповед №718/28.09.2021г. за определяне местата за обявяване на изборните списъци, публикувана на 28.09.2021г.

Заповед № 740/20.09.2021 г. за образуване на избирателни секции на територията на община Мездра, публикувана на 23.09.2021г.

Приложение №1 към заповед № 740/20.09.2021 г., публикувано на 23.09.2021г.

Приложение №2 към запове № 740/20.09.2021 г., публикувано на 23.09.2021г.


Архив

Парламентарни избори месец Юли 2021г.

Парламентарни избори месец Април 2021г.