____________

Електронни услуги

____________

Археологически комплекс Калето

____________

Добре дошли в средновековието

__________

Съвместни усилия срещу природните бедствия

____________

ilovebulgaria

____________

Комисия за защита от дискриминация

____________

Българска асоциация на застраховани и пострадали при катастрофи

РЕШЕНИЕ Ν ВР – 45 – ПР / 2009 г.

РЕШЕНИЕ Ν ВР – 45 – ПР / 2009 г.

За преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда

scan09110915190_1

scan09110915191_1

scan09110915200_1

scan09110915201_1

scan09110915202_1