__________

__________

__________

__________

__________

__________

__________

Българска асоциация на застраховани и пострадали при катастрофи

__________

placeholder

ПРОГРАМА НА ХIX-ТИ ФУТБОЛЕН ТУРНИР НА МАЛКИ ВРАТИ ЗА ФИРМЕНИ, КВАРТАЛНИ И СЕЛСКИ ОТБОРИ - 22.04 – 22.05. 2019 г.

ПРОГРАМА НА ХIX-ТИ ФУТБОЛЕН ТУРНИР НА МАЛКИ ВРАТИ ЗА ФИРМЕНИ, КВАРТАЛНИ И СЕЛСКИ ОТБОРИ – 22.04 – 22.05. 2019 г.

Инж. Генади Събков направи отчет за 2018 г. в с. Крета

 
Кметът на Община Мездра инж. Генади Събков представи отчета за дейността на Общината за 2018 г. пред жителите на с. Крета. Като една от най-важите и значими за селото инвестиция той изтъкна ремонтът на ул. „Ален мак“ на стойност 13 773 лв.

Кметът на селото Виолета Панова и жители благодариха за отпуснатите 2 работни места по

Прочети пълния текст на ПУБЛИКАЦИЯТА

Празнуват цветята

Цветница /Връбница/ е празник на цветята и настъпилата пролет. С цветя и върбови клонки се ходи на празничната служба в църквата. Всеки взима осветено върбово клонче и го отнася у дома си за здраве. Затова може би народът ни го възприема като пролетен, цветен празник, ден на младостта и възраждането на живота в природата.
 
Смята се,

Прочети пълния текст на ПУБЛИКАЦИЯТА

За трети път – „Пролетта е вече тук!“

Пролетият спортен празник събра за трета поредна година стотици деца на изкуственото игрище на  стадион „Локомотив“. Участници бяха ученици от  основните училища „Св. Св. Кирил и Методий“ и „Христо Ботев“ и от средното училище „Иван Вазов“ в Мездра.
 
Училищните отбори бяха разпределени в две възрастови групи – 1-4 клас и 5-7 клас, които показаха своите умения

Прочети пълния текст на ПУБЛИКАЦИЯТА

Милосърдието е живо

Малките приятели на Мездра от частно училище „Д-р Петър Берон“- София за втори път зарадваха с усмивки и подаръци Общинския център за социални услуги и дейности /ОЦСУД/ в града. На 18 април палавниците от 4 „в“ клас с класен ръководител нашата съгражданка Гергана Николова и учителят –доброволец Галина Пенева направиха дарение от 40 комплекта хранителни

Прочети пълния текст на ПУБЛИКАЦИЯТА

Инж. Събков в Оселна: С всяко действие доказваме, че сме социална община

Кметът на Мездра инж. Генади Събков отчете дейността си, както и тази на администрацията през изминалата година пред жителите на Оселна. В реновирания салон на кметството инж. Събков подчерта важната роля на социалните услуги в Общината.
 
„Правим всичко възможно за да сме в услуга на жителите на Общината, особено на тези в селата. Салонът е станал

Прочети пълния текст на ПУБЛИКАЦИЯТА

Поетически речник на живота

Премиера на нова книга на поетесата Рени Митева се състоя в заседателната зала на Община Мездра.
 
В стихосбирката „Зелени залези“ поетесата е събрала 62 стихотворения, обединени от обща тема – непрестанното търсене на смисъла на живота. Въпросите, които авторката си задава, са колкото лични, толкова и общочовешки. А подозрението, че щастието е един красив мираж на

Прочети пълния текст на ПУБЛИКАЦИЯТА

Инж. Събков в Зли дол и Елисейна: Ще търсим решение на проблема с водоснабдяването

Кметът на община Мездра инж. Генади Събков отчете дейността на администрацията през 2018 г. пред жителите на Зли дол и Елисейна.
 
Най-голям проблем се оказа цената наводата, водоснабдяването на двете населени места и невъзстановените ВиК аварии, които компрометират пътната мрежа в селата.

„ВиК дружеството ни ще бъде незабавно запознато с проблемите на жителите на Зли дол. Ще

Прочети пълния текст на ПУБЛИКАЦИЯТА

Още един успешен проект в Мездра

 

На пресконференция проведена на 16.04.2019г. Община Мездра обяви приключването на проект № BG16RFOP001-2.001-0182 "Енергийно-ефективни мерки в многофамилни жилищни сгради в град Мездра".
 
На пресконференцията кметът на Община Мездра инж. Генади Събков  изказа благодарности към ръководителя на проекта инж. Антон Антонов и екипа, реализирал проекта, към изпълнителите и бенефициентите за усилията, положени за успешното му осъществяване.

„Надявам се,

Прочети пълния текст на ПУБЛИКАЦИЯТА

Магията на здравето – спорт и здравословно хранене

 

Ученици от ПГ „Алеко Константинов“ изнесоха лекция на тема „Здравословно хранене“ пред свои съученици, директора Христинка Минова и фелдшера Данте Пешевски.

След направената презентация беше разиграна викторина с въпроси по темата, целяща да провери дали са усвоени новите знания. Отговорилите правилно получиха много награди.

В края на викторината младежите попълниха тест, с който провериха доколко спазват правилата

Прочети пълния текст на ПУБЛИКАЦИЯТА