____________

Електронни услуги

____________

Анкета компосиране

____________

Археологически комплекс Калето

____________

Добре дошли в средновековието

__________

Съвместни усилия срещу природните бедствия

____________

ilovebulgaria

____________

Комисия за защита от дискриминация

____________

Българска асоциация на застраховани и пострадали при катастрофи

Започнаха редовните теренни археологически проучвания на крепостта „Калето” в Мездра

Започнаха редовните теренни археологически проучвания на античната и средновековна крепост „Калето” в гр. Мездра. Те се извършват от екип с научен ръководител археолога Георги Ганецовски, директор на Регионален исторически музей (РИМ) – Враца. Той продължава проучването на праисторическите пластове на обекта, които разкриват останките от най-ранното заселване на скалния рид на

Прочети пълния текст на ПУБЛИКАЦИЯТА

МБАЛ – Мездра с престижна награда от Районната колегия на Българския лекарски съюз – Враца за работа в условията на пандемична обстановка

Управителният съвет на Районната колегия (РК) на Българския лекарски съюз (БЛС) – Враца реши по случай професионалния празник на българските лекари – 19 октомври, да бъдат наградени за работа в условията на пандемична обстановка шест лечебни заведения, организации и структури, функциониращи на територията на Врачанска област. Сред тях е Многопрофилната болница

Прочети пълния текст на ПУБЛИКАЦИЯТА

Заповед №816/ 21.10.2021 г. на кмета на община Мездра във връзка с усложнената епидемична обстановка на територията на община Мездра

 

З А П О В Е Д
№ 816/ 21.10.2021 г.
      На основание чл. 44, ал. 2 от ЗМСМА и Заповед №РД-01-856/ 19.10.2021 г. на министъра на здравеопазването във връзка с Решение №629 на Министерски съвет от 26 август 2021 г. за удължаване срока на обявената с Решение №325 на Министерския съвет от 14 май 2020

Прочети пълния текст на ПУБЛИКАЦИЯТА

Указания от Общински оперативен щаб – Мездра за прилагане на временните противоепидемични мерки, въведени в страната от 21.10.2021 г., в търговски, административни или други обекти, които предоставят услуги на гражданите

Във връзка със Зaповед №РД-01-856/ 19.10.2021 г. на министъра на здравеопазването, считано от 21.10.2021 г., на територията на Република България се въвеждат следните временни противоепидемични мерки: 

1. Преустановяват се посещенията в центровете за подкрепа на личностно развитие, детски центрове, клубове и други, предоставящи организирани групови услуги за деца. Изключение се допуска само по отношение на центровете

Прочети пълния текст на ПУБЛИКАЦИЯТА

Кметът на община Мездра поздрави дългогодишния директор на ОИМ – Враца Тинка Павлова по случай нейната 90-годишнина

Кметът на община Мездра Иван Аспарухов изпрати поздравителен адрес до дългогодишния директор на Окръжен исторически музей (дн. Регионален исторически музей) – Враца Тинка Павлова по случай нейната 90-годишнина. Ето текстът на поздравителния адрес:  

ДО 

ТИНКА ПАВЛОВА, 

ДЪЛГОГОДИШЕН ДИРЕКТОР 

НА ОКРЪЖЕН ИСТОРИЧЕСКИ МУЗЕЙ – ВРАЦА 

П О З Д Р А В И Т Е Л Е Н  А Д Р

Прочети пълния текст на ПУБЛИКАЦИЯТА

Тече основен ремонт в Центъра за подкрепа за личностно развитие в Мездра

В началото на новата учебна година, която започна на 1 октомври, стартира основен ремонт на материалната база на Център за подкрепа за личностно развитие (ЦПЛР) – гр. Мездра. Той се извършва от Общинско предприятие „Чистота“ със средства от бюджета на институцията в системата на предучилищното и училищното образование в община Мездра. 

Прочети пълния текст на ПУБЛИКАЦИЯТА

Над 250 са диагностицираните с Covid-19 към момента в община Мездра

253 лица с настоящ адрес в община Мездра са диагностицирани с коронавирусна инфекция към 19.10.2021 г. Това показват данните от Националната информационна система на Министерство на здравеопазването „Регистър на поставените под карантина лица COVID-19”. 225 от тях се намират под домашно лечение, а останалите 28 са настанени в лечебни заведения. 

ПУБЛИКАЦИЯТА

Семинар на тема „Работа с деца в риск и психоактивни вещества“ се проведе в Мездра

Семинар на тема „Работа с деца в риск и психоактивни вещества“ се проведе в Мездра. Обучението е част от дейностите, включени в Плана за работа на Местната комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните (МКБППМН) към Община Мездра за 2021 г. 

В семинара взеха участие

Прочети пълния текст на ПУБЛИКАЦИЯТА

Поздравителен адрес от кмета на община Мездра по случай професионалния празник на българските лекари - 19 октомври

ДО МЕДИЦИТЕ, 

ОБЩОПРАКТИКУВАЩИТЕ ЛЕКАРИ

И СТОМАТОЛОЗИТЕ  

В ОБЩИНА МЕЗДРА 

 

П О З Д Р А В И Т Е Л Е Н   А Д Р Е С

 

Уважаеми дами и господа, 

Приемете от името на жителите на община Мездра и лично от мое

Прочети пълния текст на ПУБЛИКАЦИЯТА

Допълнителни консултации за попълване съставите на секционните избирателни комисии се проведоха в Мездра

Упълномощени представители на парламентарно представените партии и коалиции от партии в 46-ото Народно събрание проведоха допълнителни консултации за попълване на незаетите места в секционните избирателни комисии (СИК) в община Мездра на изборите за президент и вицепрезидент на Република България и за народни представители на 14 ноември 2021 г. 

ПУБЛИКАЦИЯТА