Клонове на „ЕаsyPay” в град Мездра


Клонове на „ЕаsyPay” в град Мездра
№ по ред
Наименование на обекта
Адрес
1.
„EasyPay“
гр.Мездра   
ул. „Хр.Ботев“ №30
2.
„EasyPay“
гр.Мездра 
 ул. „ Г.Димитров“ №8
3.
„EasyPay“
гр.Мездра
 ул. „ Динко Петров“ №2
4.
„EasyPay“
гр.Мездра
 Център ЖП-Район №7
5.
„EasyPay“
гр.Мездра   
ул. „Хр.Ботев“ №35
6.
„EasyPay“
гр.Мездра
 ул. „Софроний Врачански“ №14 вход от към ул. „Ал.Стамболийски“
7.
„EasyPay“
гр.Мездра
 ул. „Патриарх Евтимий“ №29
8.
„EasyPay“
гр.Мездра
 ул. „Св.св.Кирил и Методий“ №23
9.
„EasyPay“
гр.Мездра
ул. „Дунав“ №11
10.
„EasyPay“
гр.Мездра
 ул. „Брусенско шосе“ №3
11.
„EasyPay“
гр.Мездра
 ул. „Хр.Ботев“ №76А


Аптеки на територията на град Мездра

 

Аптеки на територията на град Мездра
№ по ред
Наименование на обекта
Адрес на обекта
1.
Аптека „Марешки“
гр.Мездра                    
ул. „Хр.Ботев“ №1
2.
Аптека“ Феникс“
гр.Мездра                    
ул. „Хр.Ботев“ №35
3.
Аптека „Фармед“
гр.Мездра                     
ул. „ Хр.Ботев“ №59
4.
Аптека „Марешки“
гр.Мездра                     
ул. „Янко Сакъзов“ №33 (при поликлиниката)
5.
Аптека „Сигма“
гр.Мездра                     
ул. „Иван Вазов“ №6


Клонове на търговски банки в град Мездра
 

Клонове на търговски банки в град Мездра
№ по ред
Наименование на обекта
Адрес на обекта
1.
Банка „ ДСК“
гр.Мездра                    
ул. „Г.Димитров“ №1
2.
„УниКредит Булбанк“
гр.Мездра                    
ул. „Г.Димитров“ №8
3.
„Пощенска Банка“
гр.Мездра                     
ул. „ Хр.Ботев “№27А
4.
„Обединена българска банка“
гр.Мездра                     
ул. „Хр.Ботев“ №33
5.
„Централна кооперативна банка“
гр.Мездра                     
ул. „Хр.Ботев“ №28

 

Списък на  бензиностанции на територията на Община Мездра


Списък на бензиностанции на територията на Община Мездра
№ по ред
Наименование на обекта
Адрес на обекта
1.
Бензиностанция/газстанция „Лукойл“
гр.Мездра
ул. „Ал. Стамболийски“
 №24Б
2.
Бензиностанция „Petrol”
гр. Мездра,
 Кременска рампа
 (източна зона)
3.
Бензиностанция/газстанция
„FAR Petroleum“ (бивша Косаня)
гр.Мездра
ул. „Хр.Ботев“№77
4.
Бензиностанция „Shell”
E79 (землището на с.Руска Бела)
5
Бензиностанция/газстанция       „Land-metal”
c.Зверино
(изход за гр.Мездра)