__________

__________

__________

__________

__________

__________

__________

Българска асоциация на застраховани и пострадали при катастрофи

Програма за управление на Община Мездра през мандат 2015 – 2019 година.


Отчет на Програма за управление на Община Мездра през мандат 2015 – 2019 година


Годишен отчет за 2018 г. на Програма за управление на Община Мездра през мандат 2015 – 2019 година


Годишен отчет за 2017 г. на Програма за управление на Община Мездра през мандат 2015 – 2019 година


Годишен отчет за 2016 г. на Програма за управление на Община Мездра през мандат 2015 – 2019 година в pdf формат.


Програма за управление на Община Мездра през мандат 2015 – 2019 година в pdf формат.


Отчет за текущо изпълнение на Програма за управление през мандат 2011-2015 година в pdf формат.