Може да свалите образци на Заявления за административни услиги от следната секция:

Заявления за административни услуги


КОМПЛЕКСНО АДМИНИСТРАТИВНО ОБСЛУЖВАНЕ В ОБЩИНА МЕЗДРА


Банкови сметки на Община Мездра