____________

Добре дошли в средновековието

__________

Съвместни усилия срещу природните бедствия

____________

ilovebulgaria

____________

Комисия за защита от дискриминация

____________

Българска асоциация на застраховани и пострадали при катастрофи

ПРЕДПРИЕМАЧЕСТВО И БИЗНЕС 

Регистрация на фирма

 

 


Структуроопределящи предприятия и фирми с водещо участие в сферата на бизнеса и предприемачеството на територията на община Мездра

№ по ред Наименование на предприятието/фирма Управител Адрес Контакти
1 2 3 4 5
1 „ТЕХКЕРАМИК М” ООД      д-р Васил Христов гр.Мездра,
ул.”Боденско шосе” № 1
Тел.: 091092787;
факс 091092623
e-mail:
office@techceramic-m.com
www.techceramic-m.com
2 „Л К С” ООД Мирослав Захариев гр. Мездра,
ул. „Г. Димитров” № 8
Тел.: 091092396
e-mail: mzmiro@mezdra.net
3 „ЙОТОВ СТОУН” ЕООД Димчо Йотов гр. Мездра,
ул. „Раковски” №8
База: Главен път Е 79 /срещу бензиностанция Petrol
Тел.: 091092721
yotovstone@gmail.com
4 „ЦВЕТИНА – МЕЗДРА” ЕООД Цветан Тодоров гр. Мездра,
ул.”Св. Св. Кирил и Методий” № 52 В
Тел.: 091092939
e-mail:
cvetina_et@abv.bg
5 „ХЕМУС-М” АД Андреас Испиридис гр. Мездра, 
ул. “Христо Ботев” № 1
Тел: 0910/ 9 19 99, 
0910/9 19 60     
e-mail: sales@hemusmarble.com
6  „ВЕНУС – Б – КОРП” ЕАД Андреас Испиридис гр. Мездра, 
ул. “Христо Ботев” № 1
Тел.: 0910/9 19 99
088 4701775,
089 9918915
7 „СТРОЙКЕРАМИКА” АД Йорданка Тодорова гр. Мездра,
ул. „Л. Каравелов” №38
Тел: 0910/ 9 31 07, 
Факс: 0910/9 31 22
e-mail: str_k@abv.bg
8 „БАЛКАН – ИСКЪР” АД Найден Райчинов гр. Мездра,
ул. ”Брусенско шосе” № 1
Тел. 0910 92620
Факс 0910 92508
e-mail: bk_iskur@abv.bg
9 НОВА ВАРОВА КОМПАНИЯ ЕООД
(бивш„ВАРХИМ” ЕООД)
Димитър Стефанов гр. Мездра,
ул. „Хр. Ботев” №56
Тел.: 0910/93425
10 ЕТ „ЙОРДАН ВЕЛИЧКОВ – ВЛАДИ” Йордан Величков Оранжерия с. Зверино
Ул. ”Искър” № 2
Тел.: 0888778402
e-mail: jvelitchkov@yahoo.com
11 „СЕ – БОРДНЕТЦЕ – БЪЛГАРИЯ” ЕООД Буркхард Гезенхюз
Хюбентал.
гр. Мездра,
ул. „Брусенско шосе” 13
тел. 091092181
www.sebn.com
12 „СВЕТЛИНА-П” ЕООД Николай Панчев гр. Мездра, ул. „Янко Сакъзов” № 8
адрес за кореспонденция:
гр. Враца,
ул. „Кр. Българията” №13А, ет.ІІ
Тел.: 0887598278
e-mail: svetlina_p_ltd@abv.bg
13 “ИНЕРТСТРОЙ – КАЛЕТО” АД Тони Йорданов гр.Мездра-3100 ,
ул. "Ал. Стамболийски" №105
Тел.: 0910 / 9-23-94 ,
9-21-79 и  9-21-53
факс: 0910 / 9-23-94
e-mail: inertstroi_kaleto@abv.bg
14 „ЛЕДЕНИКА БЪЛГАРИЯ 1964“ ЕООД Владислав Цветков гр. София, район Изгрев,
ул. "Лъчезар Станчев" №3
Пивоварна: гр. Мездра,
ул. „Хр. Ботев” №90
Тел: +359 28 162 025
e-mail: offise@ledenika.bg
15 „ОКОЛЧИЦА” АД Веселина Кръстева с. Моравица Тел. 0910/9 3384,
тел./факс 0910/9 2388
e-mail: okolchica@abv.bg
www.okolchica.com
16 „АТЛАНТИС САТ” ООД Иван Александров Гавалюгов
и Веселин Иванов Веселинов
гр. Мездра, ул. „Г. Димитров” №8 Тел.: 0910/92 936
e-mail: atlantis_sat@mezdra.net
http://www.mezdra.net
17  "ИНТЕРСАТ" ООД Мирослав Симеонов
Захариев
гр. Мездра,
ул. 'Георги Димитров' № 21, ет. 1, ап. 3
Тел.: 0910/9 25 88,
9 23 96
факс/ 9 33 02
18 МЕЛНИЦА „ЛАНА МЕЛ” ООД Пламен Петков гр. Мездра,
ул. „Св. Св. Кирил и Методий” №43
Тел: 0910/ 9 23 72
e-mail: trio@mbox.contact.bg
19 „ТЕКСИДЕЯ” ООД Божана Гандева гр. София, р-н "Триадица"
ж.к. Южен парк, бл. 29, сграда А, вх. Б, ателие № 3
адрес на обект в Мездра: „Индустриална зона”
Тел.: 0888573789
0910/93422; 028651851
e-mail: bojanagandeva@abv.bg
20 „МВТ” АД- гр. Монтана Любомир Цанков гр. Монтана,
ул. "Никола Вапцаров" №10
адрес на обект
гр. Мездра,
ул. Брусненско шосе №2
Тел.: 096 301019,
факс: 096 301 018
Тел. В Мездра: 091093142,
0878368035,
факс: 091093154
21 ДИОНИСОМАРБЛЕ – БЪЛГАРИЯ ООД Василиос Красулис София, р-н Възраждане,
ул. "Отец Паисий" №17, ет.4, ап.8
Телефон:02 989 0623
22 "БУЛНЕД МТ" ООД Илин Валентинов
Иванов
гр. Враца,
ул. Христо Ботев 20
тел. 092 66 16 70
факс 092 66 16 71
e-mail: info@limestone-bg.com
23 "МОНОЛИТ" АД Георги Маринов
Шишков- изп. директор
гр. София, р-н Овча купел
ж.к. Овча купел, бл. 525,
вх. Г, ет. 6, ап. 107
тел.: 02 9489990
факс: 02 9489989
e-mail:  miglena.radeva@geo-car.com
24 ЕТ ГАРАНТАР – ПЛАМЕН ХРИСТОВ Пламен Христов гр. Мездра, ул. Витоша 27  
25 ТЕНИДИ ЕООД Иван Иванов гр. Мездра, ул. "Г. Дамянов" №12,
вх.Б, ап.4
0888865096
26 ЕТ ОЗИРИС- ЦВЕТАН ЙОРДАНОВ Цветан Йорданов гр. Мездра, ул. "Ал.Стамболийски" №105  
27 КОНСОРЦИУМ ХИДРОСТРОЙ ГРУП Борис Костов гр. Мездра, ул. "Оборище" №8  
28 АРТЕМИДА- М ООД Веселин Мишонов гр. Мездра, ул. "Св. Св. Кирил и Методий" №15  
29 ХК "РОДИНА" ЕООД Петя Петкова гр. Мездра, ул. "Хр. Ботев" №26 0889434501
30 "АЖМ- ГРУП" ЕООД Ангел Георгиев гр. Враца, ул. "г. Апостолов" №8 0889999333
31 Държавно горско стопанство-
клон Мездра
инж. Евгения Христова гр. Мездра, ул. „Родопи“ №2 0910 9 23 12
32 „МБАЛ – МЕЗДРА“ ЕООД д-р Илиана Михайлова гр. Мездра, ул. „Я. Сакъзов“ №33 0910/92600
33 „Специализирана болница за продължително лечение и рехабилитация по вътрешни болести- Мездра“ ЕООД д-р Валя Василовска гр. Мездра, ул. „Манастирище“ №100 0910/92706
e-mail: sbrssz@abv.bg
34 „ГАМА НОВА“ ЕООД Мариана Серафимова с. Долна Кремена, ул. „Д. Благоев“ №21  
35 ЩРАУСОВА КОМПАНИЯ ЕООД Даниел Цоцовски с. Горна Кремена, ул. „Райко Даскалов“ №21 0889622395
36 „С.Т. СЛЪНЧЕВ РАЙ“ ЕООД Светла Токяй гр. Мездра, гл. път Е-79,комплекс „Долче Вита“ (с/у разклона за с. Дърманци) 0888787825
37 „Тошел-92“ ООД Тошко Григоров Гр. София, кв. „Бенковски“, ул.„Оралица“ №29  
38   Венцислав Иванов Георгиев-
Земеделски производител
с. Крапец, ул. „Враца“ №9  
39 „ХАВИ“ ЕООД Виолетка Вълчева гр. Враца, ул. „Ивайло“ №6, ап.3  
40 „ДИГАНТ- ДИМИТРОВ И ГРИГОРОВ“ СД Гриша Григоров и
Димитър Григоров
гр. Враца, ул. „Екзарх Йосиф“ №13  
41 ГАРАНТА ТРАНС Дружество с ограничена отговорност ИВАН ПЛАМЕНОВ ХРИСТОВ,
ПЛАМЕН ИВАНЧЕВ ХРИСТОВ
Област: Враца, гр. Мездра, общ. Мездра, п.код 3100, ВИТОША 27  
https://www.livechatalternative.com/