Ръководен екип на община Мездра:

КМЕТ

ЗАМ.КМЕТ – „Стратегическо планиране, ТСУ, инфраструктура и ОП“

ЗАМ.КМЕТ – „Социално развитие и хуманитарни дейности“

ЗАМ.КМЕТ – „Икономическо развитие, индустриални инвестиции и транспорт“

СЕКРЕТАР

Структура и обща численост на Общинска администрация – Мездра

 

Архив на административни структури в община Мездра