____________

Добре дошли в средновековието

__________

Съвместни усилия срещу природните бедствия

____________

ilovebulgaria

____________

Комисия за защита от дискриминация

____________

Българска асоциация на застраховани и пострадали при катастрофи

Административна структура

Ръководен екип на община Мездра:

КМЕТ

ЗАМ.КМЕТ – Стратегическо планиране, устройство на територията и инфраструктурни проекти

ЗАМ.КМЕТ – Икономическо развитие, социални и хуманитарни дейности

ЗАМ.КМЕТ – Стопански дейности, финанси и бюджет

СЕКРЕТАР

Структура и обща численост на Общинска администрация – Мездра


Архив на административни структури в община Мездра


https://www.livechatalternative.com/