__________

__________

__________

__________

__________

__________

__________

Българска асоциация на застраховани и пострадали при катастрофи

Административна структура

Ръководен екип на община Мездра:

КМЕТ

СЕКРЕТАР


 

Заповед N 333/14.05.2016 г.

Публикувал: инж. А.Антонов, гл. експерт "ИОТ"