ПОЧЕТНИТЕ ГРАЖДАНИ НА МЕЗДРА 1943-2023 г.

 

Първият почетен гражданин на Мездра е крупният индустриалец и дарител Иван Балабанов (1887-1969 г.) – главен акционер в редица търговски дружества и застрахователни компании у нас, между които Спиртна фабрика „Тодор Балабанов” и Памукотекстилна фабрика „Бахава” на гара Мездра, както и собственик на ВЕЦ, построена от него край с. Брусен.

 

На заседанието си от 3 февруари 1943 г. Общинският съвет под председателството на кмета Иван Тошев решава: „Прогласява г-нъ Иванъ Т. Балабановъ, житель на ст. София и членъ на фирмата „Т. Балабановъ” А. Д. – София, за почетенъ гражданинъ на село Мездра.” (1) за направените от него „въ разни времена дарения и помощи на общината”: 1 100 000 лв. през периода 1925-1929 г. за строежа на училище „Тодор Балабанов”; 400 000 лв. през 1930 г. за съграждането на храм „Св. Георги”; през 1937 г. продава на кметската управа при изгодни условия двуетажна масивна сграда на ул. „Христо Ботев” за Общински дом; построява чешма за публично ползване с постоянно течаща питейна вода при спиртната фабрика от собствения си водопровод „Баданец”;  през 1943 г. отстъпва безплатно „за вечно ползване” от жителите на с. Брусен електрическата мрежа за осветление на улиците и на обществените заведения в селото; дарява безвъзмездно на Общината 300 000 лв. с препоръка да се употребят за „благоустройствени, народополезни и человеколюбиви цели”.

 

В знак на признателност към дарителя „за проявените отъ него извънредни грижи и заслуги къмъ Мездра” Общинският съвет „наименува булеварда, водещъ отъ училището „Т. Балабановъ” – Мездра за къмъ  резервуара и парка на същото село„Булевардъ Иванъ Т.  Балабановъ.” (2) Същевременно местният парламент натоварва кмета Иван Тошев, секретар-бирника Стоян Велчев и общинския съветник Илия Йорданов да поднесат това решение на лауреата в „специална папка-адресъ”.

 

Три години по-късно, на 2 март 1946 г., Иван Балабанов отново е обявен за почетен гражданин на Мездра – този път по препоръка на Отечественофронтовския комитет. (3) Към горепосочените мотиви са добавени дарените от Балабанов през периода 1942-1946 г. в местната хазна 1 300 000 лв. за „благоустройствени, человеколюбиви и народополезни цели” и внасяните ежегодно от него данъци и налози, които надхвърлят ¼ от общинския бюджет.

 

***

Традицията за удостояване с това високо обществено звание е възродена през 1969 г., по времето, когато председател на Изпълнителния комитет (ИК) на Градския общински народен съвет (ГОНС) е инж. Любомир Йотов (1966-1976 г.).

 

На 15 ноември 1969 г. Изпълкомът решава да бъдат удостоени с почетно гражданство художниците проф. Иван Фунев (1900-1983 г.), проф. Илия Петров (1903-1975 г.), проф. Борис Колев (1906-1982 г.), Боян Петров (1902-1971 г.), Владимир Цветков (1916-1993 г.) и Георги Чайковски (1923-1984 г.), поетът Павел Матев (1924-2006 г.) – председател на Комитета за изкуство и култура (КИК), и изкуствоведа проф. Атанас Божков (1929-1995 г.) – зам.-председател на КИК „в чест на 25-годишнината от социалистическата революция и активно участие в подготовката и откриването на (б. а. първата обща) художествена изложба в гр. Мездра” (17 октомври – 17 ноември 1969 г., Младежки дом). (4)  

 

Две години по-късно, през 1971 г., ИК на ГОНС връчва високото отличие на двама видни комунистически функционери: Иван Абаджиев (1930-2006 г.), кандидат-член на Политбюро и секретар на ЦК на БКП, и на Димо Дичев (1902-1982 г.), народен представител и председател на ЦК на Съюза на борците против фашизма и капитализма за „големите им заслуги за бързото и всестранно развитие на гр. Мездра.” (5)

 

През 1972 г. почетен гражданин на Мездра става тогавашният посланик на СССР у нас Александър Пузанов (1967-1972 г.) за „голямото му внимание към града и заслугите му за задълбочаване на българо-съветската дружба” (6), а през 1973 г.: Нано Лалов (1925-1993 г.), първи секретар на Окръжния комитет на БКП, поради „заслугите му за развитието на града и общината” (7), роденият в с. Ребърково поет Иван Бурин (1912-1991 г.) за литературната му дейност и по случай неговия 60-годишен юбилей (8), и народният представител Стоян Караджов (1905-1994 г.), председател на Централната контролно-ревизионна комисия на БКП, за „големите му заслуги за бързото и всестранно развитие на гр. Мездра по пътя на социализма.” (9)

 

Три години по-късно, през 1976 г. Стоян Караджов, подобно на Иван Балабанов, отново е отличен с почетно гражданство и получава Почетна грамота и Почетния ключ на гр. Мездра. (10)

 

Малко по-рано, през 1974 г., със званието почетен гражданин се окичва и доайенът на местната партийна организация Лалю Ширков (1889-1978 г.), роден в с. Крета, по случай неговия 85-годишен юбилей и „големите му заслуги в антифашистката борба и в изграждането на социализма.” (11)

 

Или, ако обобщим, при кметуването на Любен Йотов за почетни граждани на Мездра за провъзгласени 15 личности от обществено-политическия и културния живот на страната.

 

Все по него време, през 1975 г. е приет първият Правилник за удостояване с награди от ИК на ГОНС – гр. Мездра. В него е посочен редът за удостояването, какви награди се учредяват и дори техният паричен еквивалент: значка-герб на Мездра и Медальон на Мездра (златни, сребърни, бронзови и оксидирани), Знаме на трудовата слава, а за изключителни заслуги – Почетен гражданин.

 

През 1976 г., при управлението на Димо Станчев (1976-1977 г.), тази висока чест е оказана на Регина Кашер-Димитрова, съпруга на комунистическия лидер Станке Димитров-Марек (1889-1944 г.). Както свидетелства излизащият по онова време вестник „Искърска комуна”, отличието й е връчено от първия секретар на Градския комитет на БКП Йордан Котов при посещението й в Мездра по повод 35-годишнината от първото предаване на радиостанция „Народен глас”, чийто говорител е бил Марек. (12)

 

Впрочем, през 1978 г. по предложение на партийното бюро в селото и на Обществения съвет при местното кметско пълномощничество ИК на ГОНС обявява за почетен гражданин на с. Долна Кремена Андрей Цветков (1893-1981 г.), историк, учител, училищен инспектор и читалищен деец, за „големите му заслуги по написване на история на революционното движение в Искърския край до Освобождението и за дейността на тайния революционен комитет в с. Долна Кремена.” (13) Същевременно Изпълкомът провъзгласява за почетен член на НЧ „Просвета” – с. Долна Кремена д-р Цветко Вълков Петков (р. 1899 г.), дългогодишен председател на читалището в селото, за „големите му заслуги за укрепването и развитието на читалището в прогресивно направление, особено през режима на фашистката реакция.” (14)

 

През 1979 г. с най-високото отличие на Мездра – почетно гражданство, е удостоен руснакът Валентин Георгиевич Архипов – инженер-конструктор от гр. Чебуксари, столица на Чувашката ССР, за „големите му заслуги в усвояване на съветските безсовалкови станове СТБ-2-250 в ДТЗ „Станке Димитров”, за предаване на своя опит на техническите кадри и на работниците в предприятието”. (15) Инж. Архипов получава и златния почетен знак на гр. Мездра. По това време председател на ГОНС е Марин Даков (1977-1982 г.).

 

През 1980 г. Изпълнителният комитет на Общинския народен съвет (ОбНС) утвърждава Статут и правилник за присъждане на почетния знак на гр. Мездра, в който изрично е регламентирано, че удостояването с първите степени на медалите и обявяването на почетни граждани се извършва с решение на Изпълкома, а останалите степени – със заповед на председателя на ОбНС или на неговите заместници. (16)

 

През 1981 г. почетен гражданин на Мездра става композиторът Спартак Бутански (1920-2013 г.) за „написване, композиране и разучаване на цикъл „Песни за Мездра и Мездренския край” по случай 70-годишнината на Мездренската партийна организация и 30-летието от обявяването на Мездра за град.” (17) Високото отличие му е връчено заедно с почетния ключ на Мездра, почетен медал на Мездра – степен и юбилеен медал „30 години Мездра град”. Интересното е, че за написаните 32 песни Бутански получава авторски хонорар от 5 000 лв. – една крупна за времето си сума.

 

През 1983 г. по предложение на тогавашния председател на ОбНС инж. Цветко Ив. Петков (1982-1986 г.) за почетен гражданин е обявен миньорът Иван Конорски от с. Згориград, герой на социалистическия труд, а по предложение на инж. Георги Давидков – заместник-председател на ОбНС, с почетно гражданство е удостоен популярният детски писател Асен Босев (1913-1997 г.), родом от с. Руска Бела, по случай неговия 70-годишен юбилей (18).

 

През 1984 г. по предложение на Миленка Киркова – секретар на ОбК на БКП, почетно гражданство е дадено на украинката Людмила Гавриловна Марченко – председател на отделението за съветско-българска дружба в гр. Конотоп, Украинска ССР, за „особени заслуги и личен принос в развитието на българо-съветската дружба и сътрудничеството между побратимените градове Мездра и Конотоп”.  (19) Марченко получава и символичния почетен ключ на града.

 

На същото заседание Изпълкомът на ОбНС утвърждава Основни положения за реда и начина за даване званието „Почетен жител на гр. Мездра”. Решено е занапред то да бъде двустепенно: с грамота и с грамота и почетен ключ, както и да се води Книга на почетните граждани. (20)

 

***

Третият хронологичен период обхваща времето от втората половина на 90-те години на XX в. до първата половина на 20-те години на XXI в.

 

През 1997 г. Общинският съвет приема Статут на символите и отличията на община Мездра. (21) Той регламентира, че със званието „Почетен гражданин” се удостояват физически лица – български и чуждестранни граждани с изключителни заслуги и особен принос в областта на обществения, стопанския, духовния и спортен живот на общината. Това отличие е морална награда и не носи материални стимули за притежателя му. На лауреатите се връчва Диплом и Почетен знак с лента, върху който е изобразен Гербът на Общината, а имената им се вписват в Книга на почетните граждани.

 

Във връзка с честването на 100-годишнината от създаването на община Мездра през 1998 г. Общинският съвет, с председател инж. Делян Дамяновски, удостоява с почетно гражданство 9 заслужили деятели в различни сфери:

• бившият директор на мездренската гимназия и председател на НЧ „Просвета” Киро Киров (1925-1999 г.) за заслуги в образованието,

• дългогодишният председател на ГОНС инж. Любомир Йотов (1931-2019 г.) за заслуги в местното самоуправление,

• строителният техник и бивш началник на „ВиК” – Мездра Любен Генов (1930-2020 г.) за заслуги в благоустройството,

• шахматистката GM Мария Велчева (родена на 14.10.1976 г.) за заслуги в спорта,

• политзатворникът Методи Йорданов (1919-2001 г.) за заслуги в обществения живот,

• агрономът Павел Занев (1926-2020 г.) за заслуги в селското стопанство,

• хореографът Панталей Томов (1935-2013 г.) за заслуги в танцовото изкуство,

• медиците д-р Георги Каменов (1934-2017 г.) и проф. д-р Христо Цеков (роден на 22.10.1950 г.) за заслуги в здравеопазването. (22)

 

Отличията са връчени на тържествено заседание на Общинския съвет, състояло се на 17 декември 1998 г., на което е честван вековният юбилей на община Мездра, кметът инж. Цветко Петков (1991-1999 г.) получава Почетен знак – символ на местната власт, и е осветено Знамето на община Мездра. (23)

 

През 2002 г. по случай тяхната 80-годишнина с престижното звание са отличени дългогодишният секретар на общината (1958-1986 г.) Йордан Йорданов (1922-2013 г.) за заслуги в обществения живот (24) и уважаваният учител по история и философия Слави Русев (1922-2006 г.) за заслуги в образованието (25)а през 2003 г. – Футболист №1 на 70-летието на ФК Локомотив (Мездра) Петър Данков-Пепето (1926-2014 г.) за заслуги в спорта. (26)

 

През 2004 г. това обществено признание получава роденият в с. Руска Бела дипломат, журналист и писател Крум Босев (1920-2011 г.) за заслуги в популяризиране името на общината и приноса му за развитие на нейната култура. (27)

 

През 2007 г. по случай Деня на Мездра – 6 май (Гергьовден), кметът на общината Иван Аспарухов връчва дипломи за почетно гражданство на 10 педагози, лекари и общественици:

• Антония Ганева (родена на 09.02.1947 г.), Борис Борисов (роден на 10.09.1942 г.), Вера Михайлова (родена на 09.09.1945 г.), Илинка Каменова (родена на 29.07.1939 г.), д-р п. н. Мария Цоцова-Додова (1929-2019 г.) и Надежда Ганчева (1937-2014 г.) за заслуги в образованието,

• д-р Руси Минев (1932-2010 г.) и д-р Христо Найденов (1926-2014 г.) за заслуги в здравеопазването,

• Емил Леонкев (1938-2020 г.) и Никола Дилчев (1926-2010 г.) за заслуги в обществения живот. (28)

 

По повод 110-ата годишнина от създаването на община Мездра през 2008 г. високата чест е оказана на младия учен доц. д-р Венелин Кожухаров (роден на 03.05.1980 г.) за особени заслуги в развитието на физиката на елементарните частици и високите енергии и на националната състезателка по художествена гимнастика от ансамбъла жени Mая Пауновска (родена на 05.05.1988 г.) за особени заслуги в спорта. (29)

 

През 2010 г. почетен гражданин става майсторът-строител Дано Кръстев (1925-2014 г.) от с. Лик за особени заслуги в обществения живот (30), през 2011 г. – гинекологът д-р Радоил Попов (роден на 10.04.1936 г.) за особени заслуги в областта на здравеопазването и по повод неговия 75-годишен юбилей и Негово Високопреосвещенство Врачанският митрополит Калиник (1931-2016 г.) за особени заслуги в духовното приобщаване на християните в община Мездра и по повод неговия 80-годишен юбилей (31), а през 2012 г. – дългогодишният треньор по лека атлетика Георги Митев (роден на 02.10.1946 г.) за заслуги в развитието на спорта в общината. (32)

 

През периода 2013-2023 г. със званието „Почетен гражданин на община Мездра“ са удостоени следните личности:

 

• през 2013 г. – дългогодишната учителка по френски език в мездренската гимназия Богдана Пенчева (1926-2019 г.) за принос в развитието на образователното дело в общината (33),

 

• през 2015 г. – общественичката Пенка Георгиева (родена на 11.07.1956 г.) за изключителен патриотизъм (дарила 10 хил. лв. за изграждането на бюст-паметник на Васил Левски в гр. Мездра), лекоатлетът Митко Ценов (роден на 13.06.1993 г.) и неговият треньор Йоло Николов (роден на 04.02.1984 г.) за високи спортни постижения и прослава на община Мездра (34),

 

• през 2016 г. – дългогодишната треньорка по художествена гимнастика Лилия Николова (родена на 01.11.1954 г.) за изключителни заслуги в областта на спортния живот и принос в популяризиране името на гр. Мездра, бившият кмет на община Мездра (1991-199 г.) инж. Цветко Петков (1945-2016 г.), посмъртно, за заслуги и принос в развитието на местното самоуправление в община Мездра и дългогодишният журналист в БНТ, писател и културен деец Красимир Стефанов (роден на 30.04.1946 г.) за изключителен принос към културното и духовното развитие на община Мездра и във връзка с неговия 70-годишен юбилей, (35)

 

 през 2018 г. – известният пловдивски художник Николай Кучков (роден на 21.05.1948 г.) за безспорния му принос за развитието на изкуството и в популяризиране името на гр. Мездра и във връзка с неговия 70-годишен юбилей, дългогодишният състезател и треньор по шахмат Тошко Кирков (роден на 06.09.1947 г.) за принос за развитието на спорта, туризма и високия принос за издигане авторитета на България и Община Мездра, фотографът Борис Кръстев (роден на 01.07.1954 г.) за принос за популяризиране красотата на родния край, на местните обичаи и традиции и на община Мездра (36) и видният български историк проф. Петър Петров (1924-2024 г.) за неговия особен принос в развитието на историческата наука в България, както и на Българското историческо дружество, (37)

 

• през 2019 г. – дългогодишният учител, училищен инспектор, директор и преподавател Димитър Доков (1938-2023 г. ) за безспорния му принос за развитието на предучилищното образование и възпитание в област Враца и община Мездра, състезателят и треньор по хандбал Евгени Йоловски (роден на 12.09.1962 г.) за безспорния му принос в спортния живот, усилията да популяризира и утвърди спорта в национален и световен мащаб и известният врачански художник Любомир Минковски (1934-2022 г.) за безспорния му принос за развитието на изкуството и в популяризиране името на гр. Мездра ,(38)

 

• през 2022 г. – народния инструменталист, майсторът на окарината о. з. полк. инж. Георги Димитров от с. Лик (роден на 02.05.1932 г.) и Валентин Вълчев (роден на 08.06.1952 г.) – дългогодишен културен и читалищен деец в гр. Мездра, за техните изключителни заслуги и особен принос в духовния живот на общината, (39)

 

• през 2023 г. – дългогодишният лекар хирург в МБАЛ – Мездра д-р Венцислав Анков (роден на 20.02.1941 г.) за цялостен принос в здравеопазването в общината, художникът Евгени Кучков (1958-2024 г.) и театралният режисьор Юли Пухалски (роден на 24.06.1952 г.) за техните изключителни заслуги и особен принос в духовния живот на общината. (40)

 

През м. януари 2024 г. Общинският съвет отмени приетия през 1997 г. Статут на символите и отличията на Община Мездра и прие Наредба за символиката и отличията на Община Мездра (41). Наредбата урежда вида, съдържанието и начина на използване на символите на Община Мездра – Знаме на община Мездра, Герб на община Мездра и Ден на гр. Мездра – 6 май (Гергьовден); вида, съдържанието и начина на използване на знаците на Община Мездра – Официален печат на Община Мездра, Ключ на гр. Мездра, Огърлица с Герба на община Мездра и Книга на почетните граждани на община Мездра, както и вида, условията, критериите и реда за удостояване, връчване и отнемане на отличията на Община Мездра – „Почетен гражданин на община Мездра“, „Почетен знак на община Мездра“ и „Грамота за заслуги към община Мездра“.

 

***

В заключение, през периода 1943-2023 г. със званието „Почетен гражданин на община Мездра” са удостоени 70 български и чуждестранни граждани за техните изключителни заслуги и особен принос в областта на образованието, науката, културата, здравеопазването, местното самоуправление, стопанския, обществен и духовен живот, благоустройството, политиката, спорта и т. н.

 

Доайени сред живите носители на това престижно отличие са народният инструменталист о. з. полк. инж. Георги Димитров (р. 1932 г.), гинекологът д-р Радоил Попов (р. 1936 г.), педагогът Илинка Каменова (р. 1939 г.), хирургът д-р Венцислав Анков (р. 1941 г.) и педагогът Борис Борисов (р. 1942 г.).  

 

Най-младите носители на отличието са лекоатлетът Митко Ценов (р. 1993 г.), гимнастичката Мая Пауновска (р. 1988 г.), треньорът по лека атлетика Йоло Николов (р. 1984 г.), физикът доц. д-р Венелин Кожухаров (р. 1980 г.) и шахматистката Мария Велчева (р. 1976 г.).

 

Мирослав Гетов,

председател на Краеведско дружество – Мездра

 

 

Бележки:

1. Протоколна книга на Мездренската селска община 1943-1945 г., Държавен архив – Враца, ф. 374, оп. 1, а. е. 13, л. 3-5.

2. Пак там, л. 3.

3. Протоколна книга на Мездренската селска община 1946-1947 г., ДА – Враца, ф. 374, оп. 1, а. е. 16, л. 9-10.

4. Протоколи от заседанията на ИК на ГОНС – Мездра 1969 г., ДА – Враца, ф. 374, оп. 4, а. е. 8, л. 68.

5. Протоколи от заседанията на ИК на ГОНС – Мездра 1971 г., ДА – Враца, ф. 374, оп. 4, а. е. 10, л. 45.

6. Протоколи от заседанията на ИК на ГОНС – Мездра 1972 г., ДА – Враца, ф. 374, оп. 3, а. е. 4.

7. Протоколи от заседанията на ИК на ГОНС – Мездра 1973 г., ДА – Враца, ф. 374, оп. 3, а. е. 5.

8. Пак там.

9. Пак там.

10. Протоколи от заседанията на ИК на ГОНС – Мездра 1976 г., ДА – Враца, ф. 374, оп. 4, а. е. 15, л. 51.

11. Протоколи от заседанията на ИК на ГОНС – Мездра 1974 г., ДА – Враца, ф. 374, оп. 4, а. е. 13.

12. в. Искърска комуна, бр. 18, 18.11.1976 г.

13. Протоколи от заседанията на ИК на ГОНС – Мездра 1978 г., ДА – Враца, ф. 374, оп. 4, а. е. 17, л. 7.

14. Пак там, л. 7.

15. Протоколи от заседанията на ИК на ОбНС – Мездра 1979 г., ДА – Враца, ф. 374, оп. 4, а. е. 18.

16. Протоколи от заседанията на ИК на ОбНС – Мездра 1980 г., ДА – Враца, ф. 374, оп. 5, а. е. 32.

17. Протоколи от заседанията на ИК на ОбНС – Мездра 1981 г., ДА – Враца, ф. 374, оп. 5, а. е. 33.

18. Протоколи от заседанията на ИК на ОбНС – Мездра 1983 г., ДА – Враца, ф. 374, оп. 5, а. е. 35, л. 14.

19. Протоколи от заседанията на ИК на ОбНС – Мездра 1984 г., ДА – Враца, ф. 374, оп. 5, а. е. 36, л. 38.

20. Пак там, л. 35.

21. Протоколи от заседания на ОбС – Мездра 1997 г., Решение №182, Протокол №23/ 13.03.1997 г.

22. Протоколи от заседания на ОбС – Мездра 1998 г., Решение №391, Протокол №47/ 30.11.1998 г.

23. в. Искърска комуна, бр. 12 от 25.11.1998 г.

24. Протоколи от заседания на ОбС – Мездра 2002 г., Решение №319, Протокол №40/ 17.04.1998 г.

25. Протоколи от заседания на ОбС – Мездра 2002 г., Решение №382, Протокол №4528.12.1998 г.

26. Протоколи от заседания на ОбС – Мездра 2003 г., Решение №436, Протокол №49/ 12.06.2003 г.

27. Протоколи от заседания на ОбС – Мездра 2004 г., Решение №11, Протокол №4/ 29.01.2004 г.

28. Протоколи от заседания на ОбС – Мездра 2007 г., Решение №505, Протокол №46/ 26.04.2007 г.в. Мездра XXI век, бр. 141/142, 16-30.05.2007 г.

29. Протоколи от заседания на ОбС – Мездра 2008 г., Решение №177 и Решение №178/ Протокол №14/ 02.10.2008 г.

30. Протоколи от заседания на ОбС – Мездра 2010 г., Решение №476/ Протокол №39/ 30.09.2010 г.

31. Протоколи от заседания на ОбС – Мездра 2011 г., Решение №584 и Решение №585/ Протокол №46/ 28.04.2011 г.

32. Протоколи от заседания на ОбС – Мездра 2012 г., Решение №122/ Протокол №8/ 26.04.2012 г.

33. Протоколи от заседания на ОбС – Мездра 2013 г., Решение №348/ Протокол №20/ 25.04.2013 г.

34. Протоколи от заседания на ОбС – Мездра 2015 г., Решение №816, Решение №817 и Решение №818/ Протокол №51/ 27.08.2015 г.

35. Протоколи от заседания на ОбС – Мездра 2016 г., Решение №135, Решение №136 и Решение №137/ Протокол №8/ 28.04.2016 г.

36. Протоколи от заседания на ОбС – Мездра 2018 г., Решение №519, Решение №520 и Решение №521/ Протокол № 37/ 26.04.2018 г.

37. Протоколи от заседания на ОбС – Мездра 2018 г., Решение №568/ Протокол №42/ 26.07.2018 г.

38. Протоколи от заседания на ОбС – Мездра 2019 г., Решение №700, Решение №701 и Решение №702/ Протокол №55/ 25.04.2019 г.).

39. Протоколи от заседания на ОбС – Мездра 2022 г., Решение №457 и Решение №458/ Протокол №34/ 20.04.2022 г.,

40. Протоколи от заседания на ОбС – Мездра 2023 г., Решение №644, Решение №645 и Решение №646/ Протокол №46/ 27.04.2023 г.

41. Протоколи от заседания на ОбС – Мездра 2024 г., Решение №29/ Протокол №4/ 25.01.2024 г.

 

СПИСЪК НА ПОЧЕТНИТЕ ГРАЖДАНИ НА ОБЩИНА МЕЗДРА 1943-2023 г.

 

1. Иван Балабанов (1943, 1946 г.) – за дарителска дейност в полза на общината (Решение №2, Протокол №1/ 03.02.1943 г.; Решение №1, Протокол №5/ 02.03.1946 г.).

 

2-9. Павел Матев, проф. Атанас Божков, проф. Иван Фунев, проф. Илия Петров, проф. Борис Колев, проф. Боян Петров, Владимир Цветков, Георги Чайковски (1969 г.) – за активното им участие при осъществяване на Първата обща представителна изложба в Мездра (м. октомври 1969 г.) и в създаването на Градската художествена галерия (Протокол №17/ 19.12.1969 г.).

 

10-11. Иван Абаджиев, Димо Дичев (1971 г.) – за големите им заслуги за бързото и всестранно развитие на гр. Мездра (Решение №8, Протокол №11/ 12.06.1971 г.).

 

12. Александър Пузанов (1972 г.)  за голямото му внимание към града и заслугите му за задълбочаване на българо-съветската дружба (Решение №, Протокол №6/ 26.05.1972 г.)

 

13. Нано Лалов (1973 г.) – за заслугите му за развитието на града и общината (Решение №4, Протокол №4/ 07.02.1973 г.).

 

14. Иван Бурин (1973 г.– за дългогодишната му литературна дейност и по случай неговия 60-годишен юбилей (Решение №5, Протокол №4/ 07.02.1973 г.).

 

15. Стоян Караджов (1973 г.) – за големите му заслуги за бързото и всестранно развитие на гр. Мездра (Протокол №14/ 19.11.1973 г.).

 

16. Лало Ширков (1974 г.) – (Протокол №8/ 1974 г.).

 

17. Регина Кашер-Димитрова (1976 г.) – (Протокол №…./1976 г.).

 

18. Валентин Архипов (1979 г.) – (Протокол №2/ 1979 г.).

 

19. Спартак Бутански (1981 г.) – за написването, композирането и разучаването на цикъла „Песни за Мездра и мездренския край (Решение №2, т. 4, Протокол №3/ 23.03.1981 г.).

 

20. Иван Конорски (1983 г.) – (Протокол №13/1983 г.).

 

21. Асен Босев (1983 г.) – (Протокол №16/1983 г.).

 

22. Людмила Марченко (1984 г.) – за заслуги в развитието на сътрудничеството между побратимените градове Мездра и КонотопУкрайна (Протокол №12/ 22.08.1984 г.).

 

23-32инж. Любомир Йотов – за заслуги в местното самоуправлениеКиро Киров – за заслуги в образованиетоЛюбен Генов – за заслуги в благоустройствотоМетоди Йорданов – за заслуги в обществения животПавел Занев – за заслуги в селското стопанствод-р Георги Каменов – за заслуги в здравеопазванетопроф. д-р Христо Цеков – за заслуги в здравеопазванетоМария Велчева – за заслуги в спортаПанталей Томов – за заслуги в танцовото изкуствоЙордан Иванов – за заслуги в обществения живот (1998 г.)(Решение №391, Протокол №47/ 30.11.1998 г.).

 

33. Слави Русев (2002 г.) – за заслуги в образованието (Решение №382, Протокол №45/ 28.12.2002 г.).

 

34Петър Данков (2003 г.) – за заслуги в спорта (Решение №434, Протокол №49/ 12.06.2003 г.).

 

35Крум Босев (2004 г.) – за заслуги в развитието на културата (Решение №16, Протокол №4/ 29.01.2004 г.).

 

36-45. Антония Ганева – за заслуги в образованиетоБорис Борисов – за заслуги в образованиетоВера Михайлова – за заслуги в образованиетоЕмил Леонкев – за заслуги в обществения животИлинка Каменова – за заслуги в образованиетод-р п. н. Мария Цоцова-Додова – за заслуги в образованиетоНадежда Ганчева – за заслуги в образованиетоНикола Дилчев – за заслуги в обществения животд-р Руси Минев – за заслуги в здравеопазванетод-р Христо Найденов – за заслуги в здравеопазването (2007 г.) (Решение №505, Протокол №46/ 26.04.2007 г.).

 

46. Доц. д-р Венелин Кожухаров (2008 г.) – за заслуги в развитието на физиката на елементарните частици и високите енергии (Решение №177, Протокол №14/ 02.10.2008 г.).

 

47. Мая Пауновска (2008 г.) – за заслуги в развитието на спорта (Решение №178, Протокол №14/ 02.10.2008 г.).

 

48Дано Кръстев (2010 г.) – за заслуги в обществения живот (Решение №476, Протокол №39/ 30.09.2010 г.).

 

49Д-р Радоил Попов (2011 г.) – за заслуги в майчиното здравеопазване (Решение №584, Протокол №46/ 28.04.2011 г.).

 

50. Врачански митрополит Калиник (2011 г.) – за приноса му за развитието на църковно-обществения живот в епархията (Решение №585, Протокол №46/ 28.04.2011 г.).

 

51. Георги Митев (2012 г.) – за заслуги в развитието на спорта (Решение №122, Протокол №8/ 26.04.2012 г.).

 

52. Богдана Пенчева (2013 г.) – за принос в развитието на образователното дело в община Мездра (Решение №348, Протокол №20/ 25.04.2013 г.).

 

53. Пенка Георгиева (2015 г.) – за изключителен патриотизъм (Решение №816, Протокол №51/ 27.08.2015 г.).

 

54. Митко Ценов (2015 г.) – за високи спортни постижения и прослава на община Мездра. (Решение №817, Протокол №51/ 27.08.2015 г.).

 

55Йоло Николов (2015 г.)  за високи спортни постижения и прослава на община Мездра (Решение №818, Протокол №51/ 27.08.2015 г.).

 

56. Лилия Николова (2016 г.) – за изключителни заслуги в областта на спортния живот и принос в популяризиране името на гр. Мездра (Решение №135, Протокол №8/ 28.04.2016 г.).

 

57. Инж. Цветко Петков – посмъртно (2016 г.) – за заслуги и принос в развитието на местното самоуправление в община Мездра (Решение №136, Протокол №8/ 28.04.2016 г.).

 

58. Красимир Стефанов (2016 г.) – за изключителен принос към културното и духовното развитие на община Мездра и във връзка с неговия 70-годишен юбилей (Решение №137, Протокол №8/ 28.04.2016 г.).

 

59.  Николай Кучков (2018 г.) – за безспорния му принос за развитието на изкуството и в популяризиране името на гр. Мездра и във връзка с неговия 70-годишен юбилей (Решение №519, Протокол №37/ 26.04.2018 г.).

 

60. Тошко Кирков (2018 г.) – за принос за развитието на спорта, туризма и високия принос за издигане авторитета на България и Община Мездра“ (Решение №520, Протокол №37/ 26.04.2018 г.).

 

61. Борис Кръстев (2018 г.) – за принос за популяризирането красотата на родния край, на местните обичаи и традиции и на община Мездра (Решение №521, Протокол №37/ 26.04.2018 г.).

 

62Проф. Петър Петров (2018 г.)  за неговия особен принос в развитието на историческата наука в България, както и на Българското историческо дружество (Решение №568, Протокол №42/ 26.07.2018 г.).

 

63. Димитър Доков (2019 г.) – за безспорния му принос за развитието в областта на предучилищното образование и възпитание в област Враца и община Мездра (Решение №700Протокол №55/ 25.04.2019 г.).

 

64. Евгени Йоловски (2019 г.) – за безспорния му принос в спортния живот, усилията да популяризира и утвърди спорта в национален и световен мащаб (Решение №701Протокол №55/ 25.04.2019 г.).

 

65. Любомир Минковски (2019 г.) – за безспорния му принос за развитието на изкуството и в популяризиране името на гр. Мездра (Решение №702Протокол №55/ 25.04.2019 г.).

 

66. Полк. инж. Георги Димитров (2022 г.) – за неговите изключителни заслуги и особен принос в духовния живот на общината (Решение №457, Протокол №34/ 20.04.2022 г.).

 

67. Валентин Вълчев (2022 г.) – за неговите изключителни заслуги и особен принос в духовния живот на общината (Решение №458, Протокол №34/ 20.04.2022 г.).

 

68. Д-р Венцислав Анков (2023 г.) – за цялостен принос в здравеопазването в общината (Решение №644, Протокол №46/ 27.04.2023 г.).

 

69. Евгени Кучков (2023 г.) – за неговите изключителни заслуги и особен принос в духовния живот на общината (Решение №645, Протокол №46/ 27.04.2023 г.).

 

70. Юли Пухалски (2023 г.) – за неговите изключителни заслуги и особен принос в духовния живот на общината (Решение №646, Протокол №46/ 27.04.2023 г.).