____________

Електронни услуги

____________

Анкета компосиране

____________

Археологически комплекс Калето

____________

Добре дошли в средновековието

__________

Съвместни усилия срещу природните бедствия

____________

ilovebulgaria

____________

Комисия за защита от дискриминация

____________

Българска асоциация на застраховани и пострадали при катастрофи

Достъп до обществена информация

 


Община Мездра

 

град Мездра, ул. "Христо Ботев" № 27

Център за административно обслужване

Работно време: от 08.00 до 17.00 часа

телефон: 0910 92215

e-mail: mezdra@mail.bg

Булстат: 000193371Правомощия на Кмета на Община Мездра


Правомощия на Общински съвет


Обществена информация предоставяна повече от три пъти:

- 2019 година Структура на общинска администрация   

- 2020 година – През 2020 година няма обществена информация, която да е предоставена повече от три пъти

Категории информация подлежаща на публикуване в интернет-

Виж чл. 12, ал. 1 от Вътрешните правила за предоставяне на достъп до обществена информация

Актуализиран списък на категориите информация – за 2019 година

Актуализиран списък на категориите информация – за 2020 година

Категории информация, класифицирани като служебна тайна

Място за преглед/четене на предоставената информация – Център за административно облужване

Ред за предоставяне на достъп до обществена информация. Цени

Виж Раздел III, чл. от 13 до 25 от Вътрешните правила. Заплащането става съгласно   ЗАПОВЕД на Министъра на финансите относно Определяне нормативи за разходите при предоставяне на обществена информация по Закона за достъп до обществената информация според вида на носителя

Ред за предоставяне на достъп до информация от обществения сектор. Цени

Виж Раздел III, чл. 26, 27 и 28 от Вътрешните правила. Заплащането става съгласно   ЗАПОВЕД на Министъра на финансите относно Определяне нормативи за разходите при предоставяне на обществена информация по Закона за достъп до обществената информация според вида на носителя


Годишен доклад за 2014 г.

Годишен доклад за 2015 г.

Годишен доклад за 2016 г.

Годишен доклад за 2017 г.

Годишен доклад за 2018 г.

Годишен доклад за 2019 г.

Годишен доклад за 2020 г.


Актуализирано: 19.03.2021 г.