____________

Добре дошли в средновековието

__________

Съвместни усилия срещу природните бедствия

____________

ilovebulgaria

____________

Комисия за защита от дискриминация

____________

Българска асоциация на застраховани и пострадали при катастрофи

Достъп до обществена информация

 


Община Мездра

 

град Мездра, ул. "Христо Ботев" № 27

Център за административно обслужване

Работно време: от 08.00 до 17.00 часа

телефон: 0910 92215

e-mail: obshtina@mezdra.egov.bg

Булстат: 000193371Правомощия на Кмета на Община Мездра

 


Правомощия на Общински съвет


Обществена информация предоставяна повече от три пъти

Категории информация подлежаща на публикуване в интернет

Публични регистри и информационни масиви съхранявани в администрацията

Категории информация, класифицирани като служебна тайна

Място за преглед/четене на предоставената информация – Център за административно обслужване

Ред за достъп до публичните регистри

Ред за предоставяне на достъп до обществена информация. Цени

Ред за предоставяне на достъп до информация от обществения сектор. Цени

Годишни доклади


Последно актуализирано: 18.01.2024 г.

https://www.livechatalternative.com/