ISO сертификати

 

 

 

 

 


     През м. юли  2015 г. община Мездра  е ресертифицирана съгласно изискванията на три международни стандарта ISO 9001:2008 Системи за управление на качество, 14001:2004 Системи за управление на околната среда и Спецификацията OHSAS 18001:2007 Системи за управление на здравословните и безопасни условия на труд.


 

 

 

 

ISO 9001:2015 ISO 14001:2015
sert1

 

 

ISO 9001:2015

Системи за управление на Качеството

 

sert2

 

 

ISO 14001:2015

Системи за управление на околната среда

 

 

 

  ISO 45001:2018  
  sert3

 

 

ISO 45001:2018

Системи за управление на здравето и безопасност при работа

 

 

     Сертификацията е за следните дейности: осъществяване на местно самоуправление, административно-правно и информационно обслужване на физически и юридически лица, териториално – селищно устройство, финансово-стопански дейности и управление на собствеността, администриране на дейностите по благоустрояване и комунални дейности, изпълнение на делегираните държавни функции в областта на образование, култура, здравеопазване, социални дейности, опазване на околна среда, развитие на спорт и туризъм, отбранително-мобилизационна готовност и опазване на обществения ред и сигурност.